Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Προσβασιμότητα
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού


Η δικτυακή πύλη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές συμβατότητας ΑΜΕΑ όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα w3c : http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/ (http://www.media.uoa.gr/~andreas/wcag/ ) .

Αυτές οι οδηγίες εξηγούν πώς να κάνετε το περιεχόμενο του Ιστού προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρίες. Οι οδηγίες απευθύνονται σε όλους τους κατασκευαστές περιεχομένου για τον Ιστό (συγγραφείς σελίδων και σχεδιαστές δικτυακών τόπων) και σε κατασκευαστές εργαλείων συγγραφής ιστοσελίδων. Ο βασικός στόχος των οδηγιών είναι να προωθήσουν την προσβασιμότητα. Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή των οδηγιών θα καταστήσει επίσης το περιεχόμενο του Ιστού περισσότερο διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τον πράκτορα χρήστη που χρησιμοποιούν (π.χ. φυλλομετρητή, φωνητικό φυλλομετρητή, κινητό τηλέφωνο, προσωπικό υπολογιστή αυτοκινήτου, κ.λπ.) ή τους περιορισμούς υπό τους οποίους εργάζονται (π.χ. θορυβώδες περιβάλλον, υποφωτισμένους ή υπερφωτισμένους χώρους, περιβάλλον εργασίας που απαιτεί ελεύθερα χέρια, κ.λπ.). Η εφαρμογή αυτών των οδηγιών θα βοηθήσει επίσης τους ανθρώπους να βρίσκουν πληροφορίες στον Ιστό γρηγορότερα. Αυτές οι οδηγίες δεν αποθαρρύνουν τους κατασκευαστές περιεχομένου από το να χρησιμοποιούν εικόνες, βίντεο, κ.λπ., αλλά εξηγούν πώς να κάνετε το περιεχόμενο πολυμέσων πιο προσβάσιμο σε ένα ευρύ κοινό.

Προτεραιότητες

Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν βαθμό προτεραιότητας που του έχει αποδοθεί από την Ομάδα Εργασίας και ο οποίος βασίζεται στον αντίκτυπο που έχει το σημείου ελέγχου στην προσβασιμότητα.

[Προτεραιότητα 1]

Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό πρέπει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν αδύνατη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν έγγραφα στον Ιστό.

[Προτεραιότητα 2]

Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό καλό θα ήταν να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα εξαλείψει σημαντικούς φραγμούς στην πρόσβαση εγγράφων του Ιστού.

[Προτεραιότητα 3]

Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό μπορεί αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν κάπως δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Ιστού.

Κάποια σημεία ελέγχου ορίζουν έναν βαθμό προτεραιότητας που μπορεί να αλλάξει κάτω από συγκεκριμένες (υποδεικνυόμενες) συνθήκες.

Συμμόρφωση

Σε αυτό το τμήμα ορίζονται τρία επίπεδα συμμόρφωσης:

  • Επίπεδο Συμμόρφωσης «A»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 ικανοποιούνται.
  • Επίπεδο Συμμόρφωσης «Διπλό-A»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 και 2 ικανοποιούνται.
  • Επίπεδο Συμμόρφωσης «Τριπλό-A»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται

Η δικτυακή πύλη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές συμβατότητας σε επίπεδο συμμόρφωσης : «Διπλό-A»

Αποκλίσεις από τις προδιαγραφές παρουσιάζονται σε κάποιες σελίδες στις οποίες η απαιτούμενη λειτουργικότητα επέβαλε διαφορετικές προσεγγίσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για το οποίον κάποιες σελίδες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια των παραπάνω επιπέδων συμμόρφωσης.


   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή