Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"
Σύντομη Περιγραφή


Photo
Για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) στην Ελλάδα µε τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωµένο, έχει ενταχθεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την ΚτΠ, το Ε.Π. "ΚτΠ", στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ, την περίοδο 2000 - 2006.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας δηµιουργεί νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών στον πολίτη.


Το Ε.Π. "ΚτΠ" αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας  στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη των Γενικών του Στόχων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θέτει μια σειρά από Ειδικούς Στόχους ή Άξονες Προτεραιότητας, όπου οι επιμέρους στόχοι κάθε Άξονα εξειδικεύονται μέσα από έναν αριθμό Μέτρων.

Το Ε.Π. "ΚτΠ" αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης της συνολικής εθνικής στρατηγικής για την πορεία προς την ΚτΠ.  Σημαντικές δράσεις θεσμικού χαρακτήρα, κινούνται παράλληλα και συμπληρωματικά με τους άξονες παρέμβασης του προγράμματος.

Συνολικά, θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. "ΚτΠ" περισσότερα από 2,4 δισ. ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης για την προσεχή επταετία, ένα επίπεδο δαπάνης ανάλογο με εκείνα των πλέον φιλόδοξων περιοχών της Β. Ευρώπης στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο.Πηγή Κειμένου:Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
Δείτε τη δομή του Ε.Π. "ΚτΠ". Ποιοι είναι οι Άξονες Προτεραιότητας και ποια τα Μέτρα τους.
Διαβάστε αναλυτικά όλα τα στοιχεία του Ε.Π. "ΚτΠ". Διάρκεια, προθεσμίες, δαπάνες, αρμοδιότητες, χρηματοδοτήσεις, προϋπολογισμό.
«Σύνδεση με πολιτικές»
Photo
Στο Ε.Π. «ΚτΠ» εφαρμόζεται διττή στρατηγική για την κοινωνική ενσωμάτωση, δηλαδή μέτρα γενικής φύσεως που προβλέπουν ποσοστώσεις για ΑμεΑ ή/και γυναίκες αλλά και μέτρα που περιλαμβάνουν κατηγορίες πράξεων με ειδική πρόβλεψη για ευπαθείς ομάδες. Η συνάφεια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση με το Ε.Π. «ΚτΠ» περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:

Photo
Οι πολιτικές απασχόλησης τις οποίες προτείνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 2004 διαρθρώνονται σύμφωνα με τους 3 πρωταρχικούς στόχους και τις 10 Κατευθυντήριες Γραμμές της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή