Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"
Ταυτότητα Ε.Π. "ΚτΠ"

Διαβάστε αναλυτικά όλα τα στοιχεία του Ε.Π. "ΚτΠ". Διάρκεια, προθεσμίες, δαπάνες, αρμοδιότητες, χρηματοδοτήσεις, προϋπολογισμό.


Ταυτότητα Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"

 • Τίτλος Ε.Π.: "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
 • Διάρκεια Ε.Π.: 1-1-2000 έως 31-12-2006
 • Προθεσμία Ολοκλήρωσης Δράσεων του Ε.Π.: 31-12-2008
 • Προθεσμία Αποπληρωμής Δράσεων του Ε.Π.: 31-12-2008
 • Κράτος Μέλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • Άξονας Προτεραιότητας Κ.Π.Σ. 2000 – 2006: 6 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • Υπεύθυνη Εθνική Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.: ΥΠ.ΟΙΚ.Ο
 • Χρόνος Υποβολής του Ε.Π.: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000
 • Ημερομηνία Έγκρισης του Ε.Π.: 14. 03. 2001, C (2001) 551
 • Ημερομηνία 1ης Τροποποίησης του Ε.Π.: 29.12.2004, C (2004) 5868
 • Ημερομηνία 2ης Τροποποίησης του Ε.Π.: 20.12.2005, C (2005) 5839
 • Ημερομηνία 3ης Τροποποίησης του Ε.Π.: 07.12.2006, E (2006) 6421
 • Ημερομηνία 4ης Τροποποίησης του Ε.Π.: 19.12.2008, Ε (2008) 8832
 • Χρόνος Υποβολής του Σ.Π.: ΜΑΪΟΣ 2001
 • Διαρθρωτικά Ταμεία Χρηματοδότησης του Ε.Π.: Ε.Τ.Π.Α., Ε.Κ.Τ.


Προϋπολογισμός του Ε.Π.

Συνολικό Κόστος 

2.676 ΜEURO 

Δημόσια Δαπάνη

2.167,5 ΜEURO (80,99 % Συνολικού Κόστους Ε.Π) 

Κοινοτική Συνδρομή Ε.Τ.Π.Α. & Ε.Κ.Τ.

1.663,4 ΜEURO (76,74% Δημόσιας Δαπάνης) 

Κοινοτική Συνδρομή Ε.Τ.Π.Α.

1.242,3 ΜEURO (57,3% Δημόσιας Δαπάνης)

Κοινοτική Συνδρομή Ε.Κ.Τ.

421,1 ΜEUR O (19,42% Δημόσιας Δαπάνης)

Εθνική Συμμετοχή

504,1 ΜEURO (23,26 % Δημόσιας Δαπάνης)

Ιδιωτική Συμμετοχή

508,5 ΜEURO (19% Συνολικού Κόστους Ε.Π)

 


Πηγή Κειμένου: Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (εγκεκριμένο μετά από γραπτή διαδικασία - Δεκέμβριος 2008)

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή