Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Διαδικασίες Αξιολόγησης
Εισαγωγή


Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων της Κοινότητας και για να αναλυθούν οι επιπτώσεις τους σε συγκεκριμένα διαρθρωτικά προβλήματα, διενεργείται αξιολόγηση στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π. και Π.Ε.Π).

Η αποτελεσματικότητα της δράσης των διαρθρωτικών Ταμείων μετράται συναρτήσει του γενικού αντίκτυπου που έχει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και του αντίκτυπου που έχουν οι προτεραιότητες που προτείνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα και τους άξονες προτεραιότητας του Γ' ΚΠΣ.

Στο πλαίσιο  της Διαχειριστικής Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η αρμόδια διοικητική δομή για το συντονισμό και τη συνολική οργάνωση της αξιολόγησης, τη μέριμνα για την ποιότητα και την ορθότητα των δεδομένων, τη σύνθεση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο προς ένταξη σε ετήσιες ή ad hoc εκθέσεις, καθώς και την εκτίμηση της ανάδρασης της αξιολόγησης είναι η Μονάδα Β - Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ). Η ΕΥΣΣΑΑΠ αποτελεί επίσης τον συνομιλητή μεταξύ εθνικών και κοινοτικών αρχών στα θέματα της αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση διακρίνεται σε:

  • Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante)
  • Ενδιάμεση αξιολόγηση και Ενημέρωση της  Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (Έκθεση
  • Πρώτου Απολογισμού)
  • Εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex post)

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους και ιδίως οι διαχειριστικές αρχές και η Επιτροπή, εξοπλίζονται με τα κατάλληλα μέσα και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της αξιολόγησης.


Photo
Η Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση (ex ante) αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων αρχών για την προετοιμασία των σχεδίων, των παρεμβάσεων και των συμπληρωμάτων προγραμματισμού. Διεξάγεται στο επίπεδο του σχεδίου και των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρώματος προγραμματισμού.

Photo
Η Εδιάμεση Αξιολόγηση πραγματοποιείται στο επίπεδο του ΚΠΣ και των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο μέσο της περιόδου υλοποίησής τους, και έχει ουσιαστικά ως στόχο να τροφοδοτήσει το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και τα προγράμματα με τις ενδεχόμενες απαραίτητες προσαρμογές και να προσφέρει στοιχεία για την εκτίμηση της απόδοσης των παρεμβάσεων.

Photo
Ως συνέχεια της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, ο Κανονισμός 1260/99 (άρθρο 42, παρ. 4) προβλέπει τη διενέργεια ενημέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης (ΕΕΑ) με την εκπόνηση Έκθεσης Πρώτου Απολογισμού (ΕΠΑ) για το ΚΠΣ 2000-2006 και για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Photo
Η Εκ των Υστέρων (ex post) αξιολόγηση (άρθρο 43 του Καν. (ΕΚ) 1260/99) αφορά τις παρεμβάσεις και υπάγεται στην ευθύνη της Ε. Επιτροπής σε συνεργασία με το κράτος μέλος και τη διαχειριστική αρχή.

Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή