Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ετήσια Έκθεση
Εισαγωγή


Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) μέσα στο Α΄ εξάμηνο του επομένου έτους. Στη συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ) αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, βάσει του άρθρου 37 του Κανονισμού ΕΚ 1260/1999, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το Ν.2860/2000 για την «Διαχείριση, Παρακολούθηση, και Έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", (ΕΠ "Κ.τ.Π."), συντάσσει κάθε έτος την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος.

Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" βασίζεται στην υποδεικνυόμενη δομή στο σχετικό έγγραφο εργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές παρατηρήσεις των υπευθύνων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Δείτε τα σχετικά αρχεία:
zip Ετήσια Έκθεση 2008 (4,2 Mb)
zip Ετήσια Έκθεση 2007 (2,6 Mb)
zip Ετήσια Έκθεση 2006 (5,6 Mb)
zip Ετήσια Έκθεση 2005 (1,5 Mb)
doc Ετήσια Έκθεση 2004 (3,0 Mb)
doc Ετήσια Έκθεση 2003 (5,9 Mb)
doc Ετήσια Έκθεση 2002 (0,9 Mb)
doc Ετήσια Έκθεση 2001 (0,5 Mb)
doc Ετήσια Έκθεση 2000 (0,2 Mb)
Ετήσια Έκθεση
Photo
Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» για το έτος 2007 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή στο σχετικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αρ. Πρωτ. 159143 / ΕΥΣΑΠΠ 221 / 5 Απριλίου 2002, έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ). Έχουν επίσης ληφθεί υπ’ όψη οι σχετικές παρατηρήσεις των υπευθύνων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Photo
Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» για το έτος 2006 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή στο σχετικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αρ. Πρωτ. 159143 / ΕΥΣΑΠΠ 221 / 5 Απριλίου 2002, έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ). Έχουν επίσης ληφθεί υπ’ όψιν οι σχετικές παρατηρήσεις των υπευθύνων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Photo
Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» για το έτος 2005 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή στο σχετικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αρ. Πρωτ. 159143 / ΕΥΣΑΠΠ 221 / 5 Απριλίου 2002, έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ). Έχουν επίσης ληφθεί υπ’ όψιν οι σχετικές παρατηρήσεις των υπευθύνων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Photo
Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» για το έτος 2004 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή στο σχετικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αρ. Πρωτ. 159143 / ΕΥΣΑΠΠ 221 / 5 Απριλίου 2002, έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ). Έχουν επίσης ληφθεί υπ’ όψιν οι σχετικές παρατηρήσεις των υπευθύνων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή