Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση

Οι πολιτικές απασχόλησης τις οποίες προτείνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 2004 διαρθρώνονται σύμφωνα με τους 3 πρωταρχικούς στόχους και τις 10 Κατευθυντήριες Γραμμές της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής στρατηγικής.


Οι στόχοι αναφέρονται, κατά σειρά, στην πλήρη απασχόληση, στην βελτίωση τη ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές, όπως αναφέρονται (και ομαδοποιούνται) σύμφωνα με το ΕΣΔΑ 2004 είναι:  • Ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για τους ανέργους και αέργους
  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης
  • Διαχείριση των αλλαγών και προώθηση της προσαρμοστικότητας και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας
  • Προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της δια βίου μάθησης
  • Αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού και προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου
  • Προώθηση της ισότητας των φύλων
  • Προώθηση της ενσωμάτωσης και καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας
  • Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της εργασίας
  • Μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση
  • Αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας

To Ε.Π. "ΚτΠ" και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο των στόχων και των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΔΑ.

Πηγή Κειμένου: Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση
photo
Στο Μέτρο 1.1. του Άξονα "Παιδεία και Πολιτισμός", έμμεση συμβολή στους στόχους του ΕΣΔΑ προκύπτει από τα έργα εξοπλισμού και διασύνδεσης με το Διαδίκτυο των Σχολικών Μονάδων, καθώς και από τα έργα δημιουργίας δημόσιων κέντρων πληροφόρησης σε βιβλιοθήκες.

photo
Τα Μέτρα του Αξονα "Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής" συμβάλλουν σημαντικά στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανταγωνιστικότητα, με δράσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της εξυπηρέτησης του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

photo
Στον Άξονα "Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία", το Μέτρο 3.1 Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα στηρίζει με το σύνολο σχεδόν των Κατηγοριών Πράξεών του την επιχειρηματικότητα, μέσω της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου και μηχανισμών πιστοποίησης, καθώς και μέσω ενίσχυσης των δομών στήριξης των ΜΜΕ και της παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου.

photo
Τα Μέτρα του Αξονα "Επικοινωνίες" συμβάλλουν σημαντικά στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανταγωνιστικότητα, με δράσεις που προβλέπουν την ανάπτυξη προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τους πολίτες, καθώς και την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

photo
Ο Αξονας "Τεχνική Βοήθεια" υποστηρίζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανταγωνιστικότητα με το Μέτρο 5.3 που αναφέρεται στην Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ.

Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή