Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Tελικοί Δικαιούχοι

Τελικοί Δικαιούχοι είναι οι εξειδικευμένοι φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την υλοποίηση των Μέτρων και των δράσεων του Προγράμματος, ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης και τις αρμοδιότητές τους.


Τα Μέτρα και οι δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο κάθε Τελικός Δικαιούχος περιέχονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Προγράμματος. Για ένα σημαντικό μέρος των δράσεων που αφορούν ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και της ενέργειας, Τελικοί Δικαιούχοι είναι και οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης.

Με την απόφαση ένταξης έργου ο Τελικός Δικαιούχος (Τ.Δ.) αναλαμβάνει να εκπληρώσει ορισμένους γενικούς και ειδικούς όρους. Οι όροι ένταξης της πράξης καθορίζουν δεσμευτικά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η υλοποίηση, χρηματοδότηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου.

Ο Τελικός Δικαιούχος έχει υποχρέωση ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών και με τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων της.Τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις πληρωμές και για το πραγματοποιηθέν έργο του Τελικού Δικαιούχου και αποτελούν αίτημα χρηματοδότησης της αναλογούσας εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος υποβολής των μηνιαίων δελτίων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα, ενώ των τριμηνιαίων δελτίων ορίζεται σε ένα ημερολογιακό μήνα από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού τριμήνου (με εξαίρεση τον τελευταίο μήνα του χρόνου, όπου χρόνος υποβολής του μηνιαίου δελτίου ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από τη λήξη του τελευταίου ημερολογιακού μήνα, ενώ του τριμηνιαίων δελτίου ορίζεται σε δύο ημερολογιακούς μήνες από τη λήξη του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου).

Συνέπεια παράβασης του όρου: μη έγκαιρη υποβολή των ως άνω μηνιαίων / τριμηνιαίων δελτίων εντός των εν λόγω προθεσμιών, μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διακοπή της χρηματοδότησης.


Δείτε τα σχετικά αρχεία:
doc Οδηγός Τ.Δ. (742Kb)
doc Πίνακας Υποχρεώσεων Τ.Δ. (55.5Kb)
zip Πρότυπο προκήρυξης Οδηγίας 2004-18-ΕΚ
Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή