Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες
Πώς υλοποιείται
photo
Για την υλοποίηση του Ε.Π. "ΚτΠ" ακολουθείται μια σειρά διαδικασιών που ξεκινά από τον προγραμματισμό, για να καταλήξει στον έλεγχο των έργων που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Στο βασικό κείμενο του Ε.Π. "ΚτΠ" περιλαμβάνονται οι βασικοί άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και εξειδικεύονται στο «Συμπλήρωμα Προγραμματισμού», το οποίο περιλαμβάνει αναθεωρήσεις και προσθήκες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα.
Ένα πολύ ενδιαφέρον τεστ για το ελληνικό Ε.Π. "ΚτΠ" είναι η σύγκρισή του με τα αντίστοιχα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, χωρών με αντιστοιχίες στο βαθμό ανάπτυξης.
Στον κατάλογο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε όλα τα ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, χωρισμένα σε Ε.Π. "ΚτΠ" χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Π. "ΚτΠ" χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πώς υλοποιείται
photo
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και ειδικότερα η αρμόδια Μονάδα Α, καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους ετήσιο προγραμματισμό, με σκοπό την έγκαιρη υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. "ΚτΠ" και την υλοποίηση των γενικών και ειδικών στόχων του.
photo
Η διαδικασία υλοποίησης του Ε.Π. "ΚτΠ" περιλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης προσκλήσεων έως και τον έλεγχο των έργων (πράξεων). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις διαδικασίες Ένταξης και Συμβασιοποίησης Πράξεων, τις διαδικασίες Διαχείρισης Έργων, τις διαδικασίες Χρηματοδότησης Έργων και τις διαδικασίες Ελέγχου Έργων, αλλά και τις ομάδες εργασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν τη διαφάνεια κατά την υλοποίηση του Ε.Π. "ΚτΠ".
photo
Βασικός στόχος του Σχεδίου Δράσης για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα είναι η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων δυνητικών και τελικών δικαιούχων, αλλά και της κοινής γνώμης, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις του Ε.Π. "ΚτΠ" και του ρόλου της Ε.Ε. σ’ αυτό, μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων προβολής.
Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή