Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Πρόοδος Υλοποίησης
Εισαγωγή


Η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. "ΚτΠ" καταγράφεται συστηματικά σε μηνιαία βάση από την Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της προόδου που επιτελείται και κατ’ επέκταση να διασφαλίζεται ότι τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί αξιοποιούνται με τον αποδοτικότερο τρόπο.Στο πλαίσιο αυτό, στα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. απεικονίζεται η τρέχουσα πορεία του Προγράμματος συνολικά, αλλά και η πορεία κάθε άξονα προτεραιότητας και μέτρου που εντάσσεται σε αυτόν. Παράλληλα, γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των απορροφήσεων για τα κονδύλια που διατίθενται σε κάθε άξονα προτεραιότητας.

Αντίστοιχα, συγκεντρώνονται στοιχεία για την πορεία απορρόφησης δαπανών, ανά μέτρο δράσης και ανά φορέα, όπως η δημόσια διοίκηση, οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η τοπική αυτοδιοίκηση και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και σε ποια φάση βρίσκονται τα έργα που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π.

Έτσι, υπάρχει σαφής εικόνα για το πώς και πού διατίθενται τα κεφάλαια, ποιοι φορείς αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας, πραγματοποιώντας έργα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής, κάθε ένας από τους τελικούς δικαιούχους είναι σε θέση να γνωρίζει πώς έχει διαχειριστεί την χρηματοδότηση που έχει λάβει, ποια είναι τα «δυνατά» του σημεία ως προς την υλοποίηση των Πράξεων και σε ποιους τομείς, με βάση του άξονες προτεραιότητας και τους στόχους που έχουν τεθεί, θα πρέπει να ενδυναμώσει τις προσπάθειές του.


Πρόοδος Υλοποίησης
Photo
Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία που απεικονίζουν την τρέχουσα δημοσιονομική πορεία του Ε.Π. "ΚτΠ" σε μηνιαία βάση. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται περιοδικά στοιχεία προόδου, στοιχεία για ομαδοποιημένα έργα και υποέργα, καθώς και η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. με δεδομένα που αφορούν το συνολικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες δαπάνες ανά Μέτρο και ανά Ταμείο.

Photo
Δείτε σε γραφικές απεικονίσεις (διαγράμματα) τα στατιστικά στοιχεία της δημοσιονομικής πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του ΟΠΣ σε μηνιαία βάση.

Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή