Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Γραφείο Τύπου
Εισαγωγή


Η Δικτυακή Πύλη για την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ένα σύγχρονο επικοινωνιακό εργαλείο που ανανεώνεται, επεκτείνεται και προσαρμόζεται σε μόνιμη βάση.
To Γραφείο Τύπου της Δικτυακής Πύλης επιδιώκει να παρουσιάσει στον δικτυακό επισκέπτη με έναν συστηματικό τρόπο ότι χρειάζεται για την ενημέρωσή του:
  • Το Γραφείο Πληροφόρησης που είναι το κεντρικό σημείο επικοινωνίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
  • Τα Δελτία Τύπου που εκδίδονται από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας που διέπουν το πλαίσιο της υλοποίσης των έργων του Ε.Π.
  • Την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησεογραφία που σηματοδοτεί τις εξελίξεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης και τις εκδηλώσεις που σχετίζονται τόσο µε την ΚτΠ στο σύνολό της όσο και µε το οµώνυµο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Photo
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, το Γραφείο Πληροφόρησης αποτελεί το κεντρικό σημείο Πληροφόρησης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. "ΚτΠ". Επίσης, μπορείτε να επιλέξτε τη φόρμα επικοινωνίας του τμήματος ή της Μονάδας με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

Photo
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για κάθε νέα εξέλιξη στον χώρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως παρουσιάζεται στα Δελτία Τύπου που εκδίδονται από την Ειδική Γραμματεία για την ΚτΠ, και να διαβάσετε ενδιαφέρουσες πτυχές θεμάτων σχετικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών και των δράσεων (προσκλήσεων και προκηρύξεων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως αναδεικνύονται στις ομιλίες και παρουσιάσεις του Ειδικού Γραμματέα και των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Photo
Η ενότητα αυτή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους Τελικούς Δικαιούχους με στόχο να τους υποστηρίξει κατά την διαχείριση των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της υλοποίσης των Έργων του Ε.Π. "ΚτΠ". Ενημερωθείτε για τα σήματα και τα λογότυπα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και διαβάστε τους σχετικούς Οδηγούς Δημοσιότητας που αφορούν τους κανόνες Δημοσιότητας και Πληροφόρησης των έργων του Γ΄ΚΠΣΔείτε επίσης αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τα Μέτρα Δημοσιότητας στις "Ενέργειες Δημοσιότητας".

Photo
Η Ψηφιακή Ελλάδα που αποτελεί εξέλιξη και συνέχεια του περιοδικού Infosoc, είναι το έντυπο και ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδει κάθε μήνα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

Photo
Το Infosoc είναι το έντυπο και ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδει κάθε μήνα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

Photo
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για όλες τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την Κοινωνία της Πληροφορίας, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της επιδίωξης της Πύλης να δηµιουργήσει ένα κεντρικό σηµείο πληροφόρησης του κοινού για εκδηλώσεις που σχετίζονται τόσο µε την Κοινωνία της Πληροφορίας στο σύνολό της όσο και µε το οµώνυµο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Photo
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για όλες τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την Κοινωνία της Πληροφορίας, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της επιδίωξης της Πύλης να δηµιουργήσει ένα κεντρικό σηµείο πληροφόρησης του κοινού για εκδηλώσεις που σχετίζονται τόσο µε την Κοινωνία της Πληροφορίας στο σύνολό της όσο και µε το οµώνυµο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Photo
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησεογραφία που σηματοδοτεί τις εξελίξεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιλέξτε την κατηγορία των ειδήσεων που θέλετε και διαβάστε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το διεθνή χώρο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τους κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τους φορείς της αγοράς και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή