Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ειδήσεις ΚτΠ
Ευρωβαρόμετρο: αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων με διαδικτυακή σύνδεση, που όμως ανησυχούν για το κόστος και την ηλεκτρονική ασφάλεια

Πηγή Κειμένου: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό οι ευρωπαίοι γίνονται «ψηφιακοί» σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας ρωτήθηκαν 27.000 νοικοκυριά ανά την ΕΕ για το πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, τα τηλέφωνα και την τηλεόραση.

Περισσότεροι ευρωπαίοι συνδέονται με το ευρυζωνικό διαδίκτυο και την ψηφιακή τηλεόραση αγοράζοντας 'πακέτα' προσφορών σταθερού κόστους. Ωστόσο, εκφράζουν ανησυχίες για το κόστος, την ποιότητα της υπηρεσίας και την προστασία από κακόβουλες ενέργειες, καθώς και για την online ελευθερία.

Καθώς το ένα πέμπτο των χρηστών σταθερού και κινητού διαδικτύου δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα αποκλεισμού πρόσβασης σε περιεχόμενο και εφαρμογές, η ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, που ανακοίνωσε η Επιτροπή τον Μάιο 2010, δεν θέτει απλώς τολμηρούς στόχους για την προσφορά ευρυζωνικού διαδικτύου σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά περιλαμβάνει και μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, της εμπιστοσύνης και της ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο ευρυζωνικό διαδίκτυο

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τα νοικοκυριά της ΕΕ σε ποσοστό 43% εξακολουθούν να μη διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό υπογραμμίζει τον φιλόδοξο στόχο που έθεσε η Επιτροπή στην ψηφιακή ατζέντα: κάθε Ευρωπαίος να αποκτήσει ψηφιακή σύνδεση. Σχεδόν ένα στα πέντε νοικοκυριά της έρευνας επικαλέστηκε το υψηλό κόστος ως λόγο για τη μη σύνδεσή του με το διαδίκτυο από το σπίτι. Η ενίσχυση επομένως του ανταγωνισμού για τη συμπίεση των τιμών, σημαντικός στόχος της ψηφιακής ατζέντας, θα ενθάρρυνε πιθανότατα περισσότερους να συνδεθούν διαδικτυακά.

Πολλοί από εκείνους που δεν έχουν σύνδεση στο σπίτι αναφέρουν ότι δεν ενδιαφέρονται για το διαδίκτυο. Άποψη της Επιτροπής είναι ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης με το ευρυζωνικό διαδίκτυο και ότι εάν όλοι γνώριζαν τα δυνητικά πλεονεκτήματα (π.χ. από πλευράς πρόσβασης σε καινοτόμες υπηρεσίες, τηλεργασία), θα υπήρχαν περισσότεροι συνδρομητές.

Δέσμες προσφορών

Από τα ερωτηθέντα νοικοκυριά, το 38% έχει εγγραφεί συνδρομητής σε δέσμη προσφορών δύο ή περισσότερων υπηρεσιών.
Σχεδόν το ένα τέταρτο των νοικοκυριών της έρευνας είχαν λήψη ψηφιακής χερσαίας τηλεοπτικής εκπομπής, ποσοστό ανάλογο με το αντίστοιχο της δορυφορικής τηλεόρασης.

Προβλήματα κόστους και ποιότητας

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων στην ΕΕ σε ποσοστό 61% και οι συνδρομητές επίγειας μετάδοσης σε ποσοστό 49% περιορίζουν τις κλήσεις τους λόγω κόστους. Στα νοικοκυριά με ευρυζωνική σύνδεση, ποσοστό 30% δηλώνει ότι η ταχύτητα μεταφόρτωσης (download) δεν παραμένει σταθερή, ποσοστό 36% αντιμετωπίζει διακοπές σύνδεσης και ποσοστό 24% αναφέρει ότι οι επιδόσεις της σύνδεσης δεν αντιστοιχούν στους συμβατικούς όρους.

Έως το 2020, η ψηφιακή ατζέντα στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες 30 Mbps για όλους τους ευρωπαίους και τουλάχιστον τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά να είναι συνδρομητές σε διαδικτυακή σύνδεση ταχύτητας άνω των 100 Mbps.

Εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο διαδίκτυο

Τα νοικοκυριά επιθυμούν σε ποσοστό 84% να ειδοποιούνται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή παραποίησης των προσωπικών τους δεδομένων. Σε ποσοστό 45% ανησυχούν για την ανάρμοστη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 24 ετών ανησυχούν λιγότερο για το ζήτημα αυτό απ' ό,τι οι χρήστες άνω των 40 ετών.

Αποκλεισμός πρόσβασης

Τα ερωτηθέντα ευρωπαϊκά νοικοκυριά με πρόσβαση στο διαδίκτυο θεωρούν σε ποσοστό 21% ότι η πρόσβασή τους σε ορισμένα online περιεχόμενα και εφαρμογές έχει αποκλειστεί από τον πάροχο διαδικτυακής τους σύνδεσης. Αυτό το πρόβλημα αναφέρεται επίσης σε ανάλογο ποσοστό από τους χρήστες κινητού διαδικτύου, το ένα τρίτο όμως περίπου το αποδίδει στην περιορισμένη δυναμικότητα του τηλεφώνου τους ή στην τηλεφωνική τους συνδρομή.

Λοιπά ευρήματα της έρευνας

Περισσότερο από το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ χρησιμοποιεί ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης· αυτό ισχύει τόσο στις χώρες με υψηλό (π.χ. Κάτω Χώρες) όσο και με χαμηλό (π.χ. Λετονία) ποσοστό διείσδυσης του διαδικτύου.

Το 22% των νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για φωνητικές κλήσεις μέσω του διαδικτύου. Το ποσοστό των νοικοκυριών από τα 12 νεότερα κράτη μέλη είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο στα υπόλοιπα 15 κράτη μέλη.

Το 98% των νοικοκυριών διαθέτει πρόσβαση σε τηλέφωνο, ενώ αυξημένο ποσοστό νοικοκυριών (87%) διαθέτει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο. Μόλις το 11% διαθέτει πρόσβαση μόνο σε σταθερή γραμμή. Ποσοστό 25% χρησιμοποιεί μόνο κινητό τηλέφωνο, χωρίς σταθερή τηλεφωνική γραμμή.

Ποσοστό 98% των νοικοκυριών της ΕΕ διαθέτει τηλεόραση, αλλά μόνο 30% χρησιμοποιεί μετάδοση μέσω καλωδιακού δικτύου, ενώ ποσοστό 23% χρησιμοποιεί ψηφιακή τηλεόραση, καταγράφοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το 2007.

Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας έχουν αναρτηθεί στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

 

Δείτε τα σχετικά αρχεία:
pdf Αποτελέσματα Έρευνας Ευρωβαρόμετρου
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή