Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες
Ειδήσεις Ε.Π.
Mπορείτε να αναζητήσετε ενημέρωση σχετικά με ανακοινώσεις γενικού ενδιαφέροντος, Δημόσιες Διαβουλεύσεις, Προκηρύξεις και Προσκλήσεις των Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Κοινωνία της Πληροφορίας".
 
Περιεχόμενα
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, με βασικό περιεχόμενο το σχέδιο της  διακήρυξης του υποέργου 6, με τίτλο «Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της ΓΣΕΕ»

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του έργου "Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ)"

Το Επιμελητήριο Δράμας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο "Κόμβος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Δράμας".

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωρά σε Δημόσια Διαβούλευση για τη δράση «Ανάπτυξη Υποδομών Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Αγροτικές και Νησιωτικές Περιοχές». 

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ανακοινώνει την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης για τους όρους διακήρυξης του Διεθνούς Διαγωνισμού με σκοπό την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο τη Διαχείριση, Αξιοποίηση, Συντήρηση και περαιτέρω Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνουν την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης με σκοπό τη δημιουργία ενός Πρότυπου Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού.

"Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο "Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού, Συστημάτων, Συσκευών και Υλικών Πολεμικών Πλοίων & Ναυτικών Υπηρεσιών – Παρακολούθηση κύκλου Λειτουργίας και Συντήρησης".

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλε-Εκπαίδευσης Μηχανικών-Τεχνικών».

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων».

Η ΕΔΕΤ ΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ιδεατών μηχανών κατά απαίτηση».

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή