Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ειδήσεις Ε.Π.
Οδηγός Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ σας ενημερώνει ότι έχει τεθεί σε ισχύ η εφαρμογή του Οδηγού Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τον Οδηγό, για την χρηματοδότηση των έργων για το 2011 θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία:

α) του πίνακα ΙΙΙ (Οδηγός σελ  24): ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ για το 2011 δηλ. το μέγιστο ποσό (πλαφόν) που δύναται να πληρωθεί από το λογαριασμό του έργου στη διάρκεια του τρέχοντος έτους

β) του πίνακα ΙΙ (Οδηγός σελ  23): ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ  για το  2011 δηλ. των μηνιαίων εντολών  (κατανομής) χρηματοδότησης για την πίστωση των επί μέρους λογαριασμών των έργων.

Οι πίνακες προς συμπλήρωση βρίσκονται στο συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_ΠΙΝΑΚΩΝ_δκ.xls

Τα στοιχεία αποτελούν προβλέψεις πληρωμών βάσει των συμβάσεων που υλοποιούνται στις ενταγμένες πράξεις στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Οδηγό το ΥΠΟΙΑΝ ανακαλεί κάθε τμήμα της μηνιαίας χρηματοδότησης λογαριασμού έργου το οποίο έως τη λήξη του τρίτου μήνα μετά το μήνα της εντολής χρηματοδότησης δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή πληρωμών και τα ποσά των ανακλήσεων  διατίθενται σε  άλλα έργα σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησής τους.

Το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011


Δείτε τα σχετικά αρχεία:
xls Υποδείγματα Πινάκων
pdf Έγκριση Οδηγού Λειτουργίας
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή