Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ειδήσεις Ε.Π.
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για το Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης


Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο «Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης» (ΜΑΠΨΣ).

Η σύσταση του ΜΑΠΨΣ αποσκοπεί στην ταχύτερη ικανοποίηση των αναγκών αξιολόγησης των Πράξεων που υποβάλλονται για έγκριση και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση". Στόχος της λειτουργίας του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία αξιόλογησης των Πράξεων, η διασφάλιση της ποιοτικής αξιολόγησης του συνόλου των υποβαλλόμενων προτάσεων, ανεξαρτήτως του όγκου αυτών και, κατά συνέπεια, η απρόσκοπτη υλοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το ΜΑΠΨΣ αποτελεί εργαλείο για την επιστημονική, τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεμβάσεων Ψηφιακής Σύγκλισης που συγχρηματοδοτούν στην Ελλάδα τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.E. και λειτουργεί συμπληρωματικά των διαδικασιών διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των ως άνω ενεργειών, όπως αυτές ορίζονται στα εκάστοτε συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης, στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΜΑΨΠΣ έχουν όσοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη Πρόσκληση και στο σχετικό ΦΕΚ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ΜΑΠΨΣ να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση στη διεύθυνση http://registry.digitalplan.gov.gr.


Δείτε τα σχετικά αρχεία:
pdf Πρόσκληση για Μητρώο
pdf Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών Πράξεων
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή