Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Δημοσιότητα
Εισαγωγή


Η ενότητα αυτή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους Τελικούς Δικαιούχους με στόχο να τους υποστηρίξει κατά την διαχείριση των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της υλοποίσης των Έργων του Ε.Π. "ΚτΠ".

Ενημερωθείτε για τα σήματα και τα λογότυπα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και διαβάστε τους σχετικούς Οδηγούς Δημοσιότητας που αφορούν τους κανόνες Δημοσιότητας και Πληροφόρησης των έργων του Γ΄ΚΠΣ

Δείτε επίσης αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τα Μέτρα Δημοσιότητας στις "Ενέργειες Δημοσιότητας".

Photo
Επιλέξτε από τη λίστα που ακολουθεί το λογότυπο ή τη σημαία που θέλετε και κατεβάστε το συνημμένο αρχείο σε δύο διαφορετικά μεγέθη και format, ανάλογα με το σκοπό που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. 

Photo
Η ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει σε μία δίτομη έκδοση και σε ένα εύχρηστο CDROM, τα κανονιστικά κείμενα που απορρέουν από την Εθνική και από την Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τους οδηγούς που αφορούν στους κανόνες Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του Γ΄ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.

Photo
Η γενική προβολή και δημοσιότητα θα δίνει έμφαση στη συνολική προβολή του Ε.Π. ΚτΠ ως Προγράμματος – κλειδιού του Γ’ ΚΠΣ, στην αποκατάσταση μιας ενιαίας και δυναμικής εικόνας καθώς και στην αναβάθμιση του κύρους και της σημασίας των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή