Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Εισαγωγή

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού παρουσιάζει το Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας την περίοδο 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού 2 δις Ευρώ.


Στόχος του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία.

Το εγκεκριμένο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" λαμβάνει υπόψη του και τις ειδικότερες στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, η οποία εισέρχεται το 2008 στη δεύτερη φάση υλοποίησής της και ακολουθεί μια διαφορετική φιλοσοφία σχεδιασμού νέων δράσεων: αντί για μεμονωμένες δράσεις, σχεδιάζονται πια ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αποτελούνται από σύνολα δράσεων.

Επισημαίνεται ότι το Ε.Π. "ΨΣ" τέθηκε σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση στις 23/03/2010 η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 30/04/2010. Διαβάστε την αποδελτίωση της διαβούλευσης εδώ.

Στην Σύντομη Παρουσίαση δείτε στα συνημμένα αρχεία όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα.


Photo
Η στρατηγική για την ψηφιακή σύγκλιση είναι εθνική και σε πλήρη αρμονία με την Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.

Photo
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Photo
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τους Δικαιούχους των ενταγμένων έργων στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Photo
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας.

Photo
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ 203Β/8.2.2008 και ΦΕΚ Β577/3.4.2008.

Photo
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συντάσσει κάθε έτος την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος.

Photo
Η ενότητα αυτή απευθύνεται στους Δικαιούχους με στόχο να τους ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των απαιτήσεων υλοποίησης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Photo
Η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" καταγράφεται συστηματικά από την Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της προόδου που επιτελείται και κατ’ επέκταση να διασφαλίζεται ότι τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί αξιοποιούνται με τον αποδοτικότερο τρόπο.

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή