Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Προσκλήσεις Διαχ. Επάρκειας
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας.

1 2
Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ενημερώνει για τη δημοσίευση της 9ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας.

Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ενημερώνει για τη δημοσίευση της 8ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας.

Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ενημερώνει για τη δημοσίευση της 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, ενημερώνει, ότι δημοσιεύθηκε νέα Υπουργική Απόφαση για την Ρύθμιση θεμάτων Διαχειριστικής Επάρκειας.

Η ΕΥΔ Ε.Π. "ΨΣ" ενημερώνει ότι ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2009 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους για τις προσκλήσεις 2, 3, 4 και 5 για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά την Μεταβατική Περίοδο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ενημερώνει για τη δημοσίευση της 6ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης E.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ενημερώνει για την τροποποίηση της εγκυκλίου για τη Διαχειριστική Επάρκεια των Δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" ενημερώνει για τη δημοσίευση της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ενημερώνει για τη δημοσίευση της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" ενημερώνει για τη δημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο.

1 2
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή