Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι Δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης πρέπει να αντιστοιχίζονται στους συγκεκριμένους Στόχους του προγράμματος μέσω των σχετικών Προσκλήσεων.1 2 3 4 5
Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνει τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης 5_1.3.

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.3 που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 25 που αφορά σε πράξεις Ηλεκτρονικών σημείων πρόσβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνει την τροποποίηση της Πρόσκλησης 20.2 και τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων, από 19 Νοεμβρίου 2010 σε 17 Δεκεμβρίου 2010.

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη τροποποίηση της Πρόσκλησης 24 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την Τρίτη 30η Νοεμβρίου 2010.

Η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ενημερώνει του δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλλαν προτάσεις μέχρι την Παρασκευή  15/10/2010, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 152.289/ΨΣ4765-Α2 της 18/06/10 Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και κωδικό 21.1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

Η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ενημερώνει του δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλλαν προτάσεις μέχρι την Παρασκευή 15/10/2010, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 152.276/ΨΣ4747-Α2 της 18/06/10 Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων» και κωδικό 20.1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 20.2 που αφορά σε πράξεις Ηλεκτρονικών σημείων πρόσβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 24 που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών του Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. (ορθή επανάληψη: 04/10/2010)

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς πρότασης της Πρόσκλησης 20.1, για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων, από 30 Σεπτεμβρίου 2010 σε 15 Οκτωβρίου 2010.

1 2 3 4 5
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή