Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

e-Βιβλιοθήκη
Στην e-Βιβλιοθήκη, μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα που ακολουθεί την ενότητα ή το ευρετήριο που σας ενδιαφέρει και να αναζητήσετε προσκλήσεις, προκηρύξεις, μελέτες, Επιχειρησιακά Σχέδια, νόμους ή άλλα νομικά κείμενα, οδηγούς και υποδείγματα. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε το τρέχον τεύχος του περιοδικού Infosoc ή να κατεβάσετε κάποιο παλαιότερο από το αρχείο.

Αναζητήστε προσκλήσεις που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση. Παραμετροποιήστε την αναζήτηση σας, επιλέγοντας κλειστές ή ανοιχτές προσκλήσεις αλλά και τον τρόπο ταξινόμησης.

Mπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε όλες τις προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν. Έχετε τη δυνατότητα να παραμετροποιήσετε την αναζήτησή σας, επιλέγοντας κλειστές ή ανοιχτές προσκλήσεις και να επιλέξετε την ταξινόμηση που επιθυμείτε.

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε όλες τις προσκλήσεις για τους Άξονες και τα Μέτρα τους. Έχετε τη δυνατότητα να παραμετροποιήσετε την αναζήτησή σας, επιλέγοντας το Μέτρο που σας ενδιαφέρει, το ταμείο χρηματοδότησης, την περιφέρεια, τους Τελικούς Δικαιούχους και, επίσης, μπορείτε να βρείτε κλειστές ή ανοιχτές προσκλήσεις. Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε την ταξινόμηση που επιθυμείτε.

Photo
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες και να διαβάσετε όλες τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και την Κοινωνία της Πληροφορίας γενικότερα, καθώς και μελέτες που αφορούν τους τελικούς δικαιούχους.

Σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. «ΚτΠ», η συμμετοχή στα περισσότερα Μέτρα του Προγράμματος απαιτεί την εκπόνηση από τους φορείς Επιχειρησιακού Σχεδίου, για την περίοδο 2001-2006.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε νομικά κείμενα οργανωμένα ανά θεματική κατηγορία.

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε υποδείγματα προκηρύξεων, κατάλληλων για τους σκοπούς των συγχρηματοδοτούμενων από το Γ' ΚΠΣ έργων, οδηγούς, πρότυπα και έντυπα σχετικά με τα έργα πληροφορικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚτΠ», καθώς και οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Photo
Το Infosoc είναι το έντυπο και ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδει κάθε μήνα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή