Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Λεξικό Όρων Γ' ΚΠΣ
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Το KEΠE είναι επιστημονικό ίδρυμα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας με βασικό σκοπό τη μελέτη των οικονομικών θεμάτων της Ελλάδας και την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών. Επιπλέον, το KEΠE εκπονεί σχέδια προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης και αναλύει τις εξελίξεις της Ελληνικής οικονομίας προτείνοντας τη λήψη μέτρων.


KE.Π.E.


   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή