Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ
Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων στο Ο.Π.Σ.

Πηγή Κειμένου: Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ

Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής είναι μία εφαρμογή εύκολα προσπελάσιμη σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο internet και η υποβολή γίνεται με τη βοήθεια φορμών HTML που προσομοιάζουν των γνωστών εντύπων επεξεργασίας κειμένου.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποβολή ΕΣΠΑ.

Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν, να υποβάλλουν, να διαχειριστούν και τελικά να καταχωρήσουν:
  • Στοιχεία για τις πράξεις του ΕΣΠΑ (Τεχνικά Δελτία, Δελτία Δαπανών κλπ)
  • Στοιχεία για τις πράξεις του Γ ΚΠΣ και του Ταμείου Συνοχής (Τεχνικά Δελτία, Νομικές Δεσμεύσεις, Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Υποέργου κλπ)
  • Στοιχεία Ιδιωτικών Επενδύσεων
  • Στοιχεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με δύο τρόπους:

  • Πληκτρολόγηση δεδομένων στις κατάλληλα σχεδιασμένες web forms
  • Φόρτωση αρχείου XML

Κάθε Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης μέσα από την Ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο, μπορεί να ενεργοποιήσει σχετική σύνδεση (link).

Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής έρχεται να υποστηρίξει και να επιταχύνει την όλη διαδικασία αναφοράς προόδου, παρά ταύτα η έντυπη υποβολή παραμένει απαραίτητη.


Δείτε τα σχετικά αρχεία:
pdf Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής (1.43 ΜΒ)
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή