Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Χάρτης Ιστού
Περιεχόμενα Portal

Για την καλύτερη πλοήγηση και για να βρείτε εύκολα και γρήγορα την ενότητα που θέλετε στην ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, χρησιμοποιήστε τον Χάρτη Ιστού.


1. Ψηφιακή Ελλάδα 2007-2013
1.1 Ψηφιακή Στρατηγική
1.1.1 Σύντομη Παρουσίαση
1.1.2 Κατευθύνσεις Δράσεων
1.2 ΕΣΠΑ 2007-2013
1.2.1 Σύντομη Παρουσίαση
1.2.2 Χρηματοδοτικό Πλαίσιο
2. Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
2.1 Σύντομη Παρουσίαση
2.2 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
2.2.1 Συχνές Ερωτήσεις
2.3 Κατάλογος Δικαιούχων Ενταγμένων Έργων
2.4 Προσκλήσεις Διαχ. Επάρκειας
2.5 Επιτροπή Παρακολούθησης
2.5.1 Μέλη ΕπΠα
2.5.2 Συνεδριάσεις ΕπΠα
2.6 Ετήσιες Εκθέσεις
2.7 Δημοσιότητα
2.8 Πρόοδος Υλοποίησης
2.8.1 Αποφάσεις Ένταξης
3. Αφιερώματα ΚτΠ
3.1 "Θεσμός Αριστείας" και Ψηφιακή Πολιτιστική Δημιουργία
3.2 Ψηφιακό αρχείο ΕΡΤ
3.3 "Ολυμπιακές" επιτυχίες στην Πληροφορική
3.4 Δωρεάν Internet στο Σύνταγμα
3.5 Το Σχέδιο για την Ευρυζωνικότητα
3.6 Στρατηγική συμφωνία με τη Microsoft
3.7 Η δυναμική της ευρυζωνικότητας στη Μεσόγειο
3.8 Ψηφιακή Στρατηγική
3.9 Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση
3.10 Αύξηση χρήσης του γρήγορου Internet το τελευταίο εξάμηνο
3.11 Αισιοδοξία για ανάκαμψη των επιχειρήσεων ΤΠΕ
3.12 Nέες Δράσεις για τις συγκοινωνίες, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον
3.13 Διαγωνισμός Ξεblogαρε
3.14 Στρατηγική για Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες & Νέες Τεχνολογίες
3.15 Κέντρο Καινοτομίας Microsoft
3.16 Χρήση νέων Τεχνολογιών από τους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες
3.17 Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο internet από το Θησείο
3.18 Ψηφιακή Ελλάδα
4. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006
4.1 Επιτροπή Πληροφορικής
4.1.1 Μέλη Επιτροπής
4.1.2 Δελτία Τύπου
4.2 Θεσμικά Όργανα ΚτΠ
4.2.1 Ειδική Γραμματεία
4.2.2 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
4.2.2.1 Μονάδες ΕΥΔ
4.2.3 Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
4.2.3.1 Μελέτες Παρατηρητηρίου
4.2.4 ΚτΠ ΑΕ
4.2.4.1 Περιγραφή Έργων
4.2.4.2 Λίστα Έργων Ε.Π.
5. Γραφείο Τύπου
5.1 Επικοινωνία
5.2 Ενημέρωση
5.2.1 Δελτία Τύπου
5.2.2 Παρουσιάσεις Ειδ. Γραμματείας
5.2.3 Παρουσιάσεις ΕΥΔ
5.3 Δημοσιότητα
5.3.1 Σήματα & Λογότυπα
5.3.2 Οδηγοί Δημοσιότητας
5.3.2.1 Συλλογή Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας
5.3.2.2 Οδηγοί - Εγχειρίδια
5.3.3 Μέτρα Δημοσιότητας
5.4 Περιοδικό "Ψηφιακή Ελλάδα"
5.4.1 Τρέχον Τεύχος
5.4.2 Αρχείο Τευχών
5.4.2.1 Τεύχη 2008
5.4.2.1.1 Τεύχος 13
5.4.2.1.2 Τεύχος 12
5.4.2.1.3 Τεύχος 11
5.4.2.1.4 Τεύχος 10
5.4.2.1.5 Τεύχος 09
5.4.2.2 Τεύχη 2007
5.4.2.2.1 Τεύχος 08
5.4.2.2.2 Τεύχος 07
5.4.2.2.3 Τεύχος 06
5.4.2.2.4 Τεύχος 05
5.4.2.2.5 Τεύχος 04
5.4.2.2.6 Τεύχος 03
5.4.2.2.7 Τεύχος 02
5.4.2.2.8 Τεύχος 01
5.5 Περιοδικό Infosoc
5.5.1 Τρέχον Τεύχος
5.5.2 Αρχείο Τευχών
5.6 Εκδηλώσεις
5.7 Ειδησεογραφία
5.7.1 Ειδήσεις Ε.Π.
5.7.2 Ειδήσεις ΚτΠ
6. Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"
6.1 Άξονες Προτεραιότητας
6.1.1 Παιδεία & Πολιτισμός
6.1.1.1 Προσκλήσεις
6.1.1.2 Προκηρύξεις
6.1.1.3 Δημόσια Διαβούλευση
6.1.1.4 Έργα
6.1.1.5 Τελικοί Δικαιούχοι
6.1.2 Eξυπηρέτηση του Πολίτη
6.1.2.1 Προσκλήσεις
6.1.2.2 Προκηρύξεις
6.1.2.3 Δημόσια Διαβούλευση
6.1.2.4 Έργα
6.1.2.5 Τελικοί Δικαιούχοι
6.1.3 Aνάπτυξη & Aπασχόληση
6.1.3.1 Προσκλήσεις
6.1.3.2 Προκηρύξεις
6.1.3.3 Δημόσια Διαβούλευση
6.1.3.4 Έργα
6.1.3.5 Τελικοί Δικαιούχοι
6.1.4 Eπικοινωνίες
6.1.4.1 Προσκλήσεις
6.1.4.2 Προκηρύξεις
6.1.4.3 Δημόσια Διαβούλευση
6.1.4.4 Έργα
6.1.4.5 Τελικοί Δικαιούχοι
6.1.5 Tεχνική Bοήθεια
6.1.5.1 Προσκλήσεις
6.1.5.2 Προκηρύξεις
6.1.5.3 Δημόσια Διαβούλευση
6.1.5.4 Έργα
6.1.5.5 Τελικοί Δικαιούχοι
6.2 Ποιους Αφορά
6.2.1 Tελικοί Δικαιούχοι
6.2.1.1 Προσκλήσεις
6.2.1.2 Ευρετήριο Τ.Δ.
6.2.1.3 Πρόοδος ανά Άξονα
6.2.2 Ανάδοχοι Έργων
6.2.2.1 Προκηρύξεις
6.2.2.2 Δημόσια Διαβούλευση
6.2.2.3 Ευρετήριο Αναδόχων
6.2.2.4 Πρόοδος ανά Μέτρο
6.2.3 Ιδιώτες
6.2.3.1 Ψηφιακές Υπηρεσίες
6.2.3.2 Αναζήτηση Εργων
6.2.3.3 Ανθρώπινο Δίκτυο ΚτΠ
6.3 Πώς υλοποιείται
6.3.1 Διαδικασίες Προγραμματισμού
6.3.1.1 Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
6.3.2 Διαδικασίες Υλοποίησης
6.3.2.1 Ένταξη Πράξεων
6.3.2.1.1 Εκδοση Προσκλήσεων
6.3.2.1.2 Αξιολόγηση Προτάσεων
6.3.2.1.3 Απόφαση Ένταξης
6.3.2.2 Διαχείριση Έργων
6.3.2.3 Χρηματοδότηση
6.3.2.3.1 Πληρωμές από ΠΔΕ
6.3.2.3.2 Πληρωμές από Διαρθρωτικά Ταμεία
6.3.2.4 Έλεγχος Έργων
6.3.2.4.1 Εθνικά Ελεγκτικά Όργανα
6.3.2.4.2 Διαδικασία Διεξαγωγής Ελέγχου
6.3.2.4.3 Ενέργειες Δημοσιονομικού Ελέγχου
6.3.2.5 Ομάδες Εργασίας
6.3.2.6 Συχνές Ερωτήσεις
6.3.3 Ενέργειες Δημοσιότητας
6.4 Παρακολούθηση & Αξιολόγηση
6.4.1 Επιτροπή Παρακολούθησης
6.4.1.1 Μέλη ΕπΠα
6.4.1.2 Συνεδριάσεις ΕπΠα
6.4.2 Ετήσια Έκθεση
6.4.2.1 Ετήσια Έκθεση 2007
6.4.2.2 Ετήσια Έκθεση 2006
6.4.2.3 Ετήσια Έκθεση 2005
6.4.2.3.1 Πρόοδος ανά Άξονα
6.4.2.3.2 Καλές Πρακτικές Έργων
6.4.2.4 Ετήσια Εκθεση 2004
6.4.2.4.1 Πρόοδος ανά Αξονα
6.4.2.4.2 Καλές Πρακτικές Εργων
6.4.2.4.3 Απολογισμός Δημοσιότητας
6.4.2.4.4 Ενέργειες Ελέγχου
6.4.3 Διαδικασίες Αξιολόγησης
6.4.3.1 Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση
6.4.3.2 Ενδιάμεση Αξιολόγηση
6.4.3.2.1 Πρόοδος ανά Άξονα
6.4.3.2.2 Ευρωπαϊκά Ε.Π.
6.4.3.2.3 Συμπεράσματα
6.4.3.3 Ενημέρωση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης
6.4.3.4 Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση
6.5 Πρόοδος Υλοποίησης
6.5.1 Aναλυτικά Στοιχεία
6.5.2 Γραφήματα Προόδου
6.5.2.1 Τρέχουσα πρόοδος Ε.Π.
6.5.2.2 Πρόοδος ανά Άξονα
7. Ταυτότητα
8. Αναζήτηση
9. Προσβασιμότητα
10. Υπηρεσίες
10.1 Χρήσιμα
10.1.1 Συχνές Ερωτήσεις
10.1.2 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
10.1.2.1 Απόδημος Ελληνισμός
10.1.3 Αρχείο Ψηφοφοριών
10.1.4 Επισκεψιμότητα Κόμβου
10.1.5 Όροι Χρήσης
10.2 e-Βιβλιοθήκη
10.2.1 Διαβουλεύσεις
10.2.2 Προκηρύξεις
10.2.3 Προσκλήσεις
10.2.4 Μελέτες
10.2.5 Επιχειρησιακά Σχέδια
10.2.6 Θεσμικό Πλαίσιο
10.2.7 Οδηγοί & Υποδείγματα
10.2.7.1 Υποδείγματα Συμβάσεων και Προκηρύξεων
10.2.7.2 Οδηγίες για Τ.Δ.
10.3 Ηλεκτρονική Υποβολή
10.3.1 Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ
10.4 Downloads
10.5 Λεξικό Όρων Γ' ΚΠΣ
10.6 Αναζήτηση
10.7 Έρευνα για την Τεχνολογία
10.8 Έρευνα ικανοποίησης χρηστών (VPRC)
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή