Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ειδική Γραμματεία
Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού


Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού (η οποία μετονομάστηκε από "Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας"), έχει σαν βασική αποστολή το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία των Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Κοινωνία της Πληροφορίας".


Στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, που συνεστήθη το Δεκέμβριο του 2000 (ΦΕΚ 1502/ 8.12.2000), υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" η οποία είναι αρμόδια για την διαχείριση των Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και "Κοινωνία της Πληροφορίας" στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ.

Σκοποί της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού μεταξύ άλλων αποτελούν και η διαμόρφωση δράσεων και η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκάστοτε ψηφιακή στραητηγική της χώρας και για την προώθηση της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους του τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας.

Ο ρόλος της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού είναι σημαντικός όχι μόνο για την υλοποίηση των Ε.Π., αλλά και για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή fora που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας (eEurope Advisory Group, World Summit for Information Society κλπ.), το συντονισμό της Επιτροπής Πληροφορικής αλλά και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα των Ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών στον τομέα.

Σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της Πληροφορικής, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, έχει κρίσιμο ρόλο. Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού είναι ο συντονιστής της Επιτροπής Πληροφορικής, του ανώτατου θεσμοθετημένου οργάνου για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα των νέων τεχνολογιών, σε όλο το φάσμα της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης.

Μάθετε περισσότερα για το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και το Ε.Π. "ΚτΠ"

 

photo
Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού διορίσθηκε ο κ. Αντώνης Μαρκόπουλος, Διδάκτωρ ΕΜΠ, με την αριθμ. 6318/712/8−2−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Θεσμικό Πλαίσιο
1 2
1 2
Ειδική Γραμματεία
Ειδήσεις ΚτΠ
  (26/11/2010) Οι ευρυζωνικές ταχύτητες στην Ευρώπη αυξάνονται
Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ευρώπη είναι πολύ πιο γρήγορες σήμερα από ό, τι πρ ...
  (12/11/2010) Η τεχνολογία στηρίζει τις εκλογές!
Το ενδιαφέρον των πολιτών για την ενημέρωση τους μέσω Internet ξεπέρασε κάθε προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή