Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Προϊστάμενος ΕΥΔ
Προϊστάμενος της ΕΥΔ

Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" έχει οριστεί από τον Μάρτιο του 2008, ο κ. Δημήτριος Δεσύπρης, σύμφωνα με τον Νόμο 3614/2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007 «Στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών» σε κάθε ειδική υπηρεσία συνιστάται μια θέση Προϊσταμένου με θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, για τη θέση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», απαιτούνται τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όπως αυτά ορίζονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση.

Η αξιολόγηση και επιλογή προϊσταμένων γίνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου και η πλήρωση θέσης γίνεται με απόφαση διορισμού του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

Για τα πειθαρχικά τους αδικήματα οι Προϊστάμενοι των ειδικών υπηρεσιών υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ν. 3528/2007.

Βιογραφικό Προϊσταμένου

Ο Δημήτριος Δεσύπρης γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. Απεφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με την ειδικότητα του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Διαθέτει 15 –ετή βιομηχανική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας παραγωγής και συντήρησης βιομηχανικών μονάδων, καθώς και στη μελέτη, σχεδίαση και παρακολούθηση υλοποίησης νέων επενδύσεων.

Ασχολείται, ως δημόσιος υπάλληλος, με θέματα διαχείρισης πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε από το 1988 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, διαχειρίστηκε τα ΜΟΠ της Έρευνας, το ΕΠΕΤ 1 ως γραμματέας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, την οργάνωση της προκήρυξης και την προκήρυξη της πρωτοβουλίας STRIDE καθώς και ορισμένα ειδικά έργα του ΕΠΕΤ 2 και του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Βοήθειας.

Tέλος, ασχολήθηκε με το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας της DGXVII και με το BRITE EURAM / τομέας Αεροναυπηγικής, ως εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ, καθώς και με θέματα επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας.

Από τον Δεκέμβριο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2008 διετέλεσε Προϊστάμενος της Μονάδας Β' της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Προηγούμενοι Προϊστάμενοι


Δείτε τους διατελέσαντες Προϊσταμένους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "ΚτΠ":

Προϊστάμενοι

από

έως

1.

Δημήτριος Δεσύπρης

18/03/2008

σήμερα

2.

Χριστάκος Στυλιανός

21/12/2004

17/03/2008 

3.

Καρούνος Θεόδωρος

23/12/2002

21/12/2004

4.

Τσαπέλας Θεοδόσιος

09/02/2001

11/12/2002


   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή