Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ταυτότητα
Ταυτότητα


 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση:FORTHnet A.E 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής ΕΥΔ: Φώτης Πανδής, Νέλλη Κασιμάτη, Διονύσης Μωράκης, Πέτρος Κουτζαμποϊκίδης 
Σχεδιασμός Προτύπου Ιστοσελίδας: Γιάννης Μπουτάς 

 

Για να επικοινωνήσετε με την ΕΥΔ: Φόρμες Επικοινωνίας

Για αναφορά τεχνικών προβλημάτων Portal: Webmaster Ταυτότητα Δικτυακής Πύλης

Στο πλαίσιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π. ΚτΠ, προώθησης της ισότητας ευκαιριών και ενσωμάτωσης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, υλοποιήθηκε η αναβάθμιση του υφιστάµενου δικτυακού τόπου της ΕΥΔ ΚτΠ «infosociety.gr» σε Δικτυακή Πύλη (Portal) για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
 
Το Pοrtal είναι ένα σύγχρονο επικοινωνιακό εργαλείο που ανανεώνεται, επεκτείνεται και προσαρμόζεται σε μόνιμη βάση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περίληψη του Ε.Π. καθώς και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, τα εγκεκριμένα έγγραφα, χρήσιμες πληροφορίες για τους Φορείς των Πράξεων, βοηθήματα και υλικό που διανέμεται μέσω των υλοποιούμενων επικοινωνιακών ενεργειών, καλά παραδείγματα (best practices), πληροφορίες για την εξέλιξη του Ε.Π., τις υποχρεώσεις για την τήρηση των μέτρων δημοσιότητας, πεδία ειδικής ανάπτυξης για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, πληροφορίες για την πρωτοβουλία e-EUROPE, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Οι επισκέψεις σε αυτό, μετρώνται και καταγράφονται.

Το Pοrtal της ΚτΠ σαν υποέργο του Έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για την Κοινωνία της Πληροφορίας» συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), μέσω της Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «ΚτΠ», με συνολικό προϋπολογισμό €436.622,31.

Επιτροπή Περιεχομένου Δικτυακής Πύλης:

Υπεύθυνη για την εξασφάλιση της εγκυρότητας του περιεχομένου που δημοσιεύεται στην Δικτυακή Πύλη είναι η Επιτροπή Περιεχομένου του Portal στην οποία μετέχουν ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, οι Προϊστάμενοι των Μονάδων (Α, Β, Γ, Δ), ο υπεύθυνος του Γραφείου Δημοσιότητας, καθώς και εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας.

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή