Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Press Office Services Sitemap

Next I.S. Events

Previous I.S. Events
1 2 3 4 5 6 7
The Conference is organized in Thessaloniki by the Greek Scientific Association of Information and Communications Technologies in Education (ETPE) in collaboration with the Society "Frinds of the Technical Museum " and the "Center of Sciences Dissemination and Technology Museum ".
Το Συνέδριο διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.) σε συνεργασία με το Σωματείο "Φίλοι Τεχνικού Μουσείου" και το "Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας".
The Scientific Association of Teachers of Primary Education for the dissemination of ICT in education organizes in collaboration with the Municipality of Koridallos a conference titled “Education & New Technologies” on September 30th and October 1st 2006.
On 29/6/2006 the Special Secretariat for the “Information Society” (IS), within the framework of implementation of the projects included in Invitation No. 65 of Measure 1.3 “Documentation, Utilization and Promotion of the Greek Culture” invites all Ultimate Beneficiaries and involved agencies to a conference titled: “Recording the progress and first assessment of the results of the projects included in Invitation No. 65, Measure 1.3, OPIS”
The Technical Chamber of Greece (ΤΕΕ) co-organizes with the General Inspector of Public Administration and together with the participation of Pan-Hellenic Association of Computer Engineers (PSDMHYP), an Information Event with the subject matter: “Electronic Governance against Corruption and Misadministration” to be held in ESPERIA PALACE Hotel on Thursday, June 29th 2006.
The research activities and the achievements of the National Hellenic Research Foundation (ΕΙΕ) will be presented during the “Science & Technology Week” which is organized by the General Secretariat of Research and Technology in Zappio Mansion from June 28 – July 5 2006.
The Cypriot Association of IT Educators – Users in collaboration with the Pedagogical Institute, the Ministry of Education, the Implementation Group for the ICT Introductory Projects and the Research Learning Group in Natural and Environmental Sciences of the University of Cyprus organizes the Conference at the facilities of the University of Cyprus.
The Cypriot Association of IT Teachers – Users, in collaboration with the Pedagogical Institute, the Ministry of Education, the Project Implementation Team for the Introduction of ICT and the Research Learning Group in the Physical and Environmental Sciences of the University of Cyprus organizes the conference at the premises of the University of Cyprus.
Ο Όμιλος Εκπαιδευτικών - Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Υπουργείο Παιδείας, την Ομάδα Υλοποίησης Έργων Εισαγωγής των ΤΠΕ και την Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το Συνέδριο στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.
The Steering Committee for the Libraries’ Support organizes an International Conference for public and municipal libraries under the title “Informational Education – the Key to Life Long Learning” in collaboration with the Delegation of the European Commission in Greece and under the auspices of the Ministry of Education in Athens on June 14-16 2006.
1 2 3 4 5 6 7
   Press Office   :   Services   :   Sitemap   :   Identity   :  Terms of Use   :  Site Statistics  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Information Society ©2005 Ministry of Econony and finance Community Support Framework Europe's Information Society