Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Press Office Services Sitemap

Sectoral Operational Programmes
Sectoral Operational Programmes


Υγεία - Πρόνοια
Επίσημος δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία - Πρόνοια
Κοινωνία της Πληροφορίας
Επίσημος δικτυακός τόπος της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες
Επίσημος δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες
Οδικοί άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη
Επίσημος δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη
Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
Επίσημος δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Αλιεία
Επίσημος δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αλιεία" 2000-2006
   Press Office   :   Services   :   Sitemap   :   Identity   :  Terms of Use   :  Site Statistics  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Information Society ©2005 Ministry of Econony and finance Community Support Framework Europe's Information Society