Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Press Office Services Sitemap

I.S. Events

Πέμπτο Συνέδριο Εκπαιδευτικών - Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας

From16/6/2006 To18/6/2006


Ο Όμιλος Εκπαιδευτικών - Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Υπουργείο Παιδείας, την Ομάδα Υλοποίησης Έργων Εισαγωγής των ΤΠΕ και την Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το Συνέδριο στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Συνέδριο αυτό είναι το πέμπτο μιας σειράς Συνεδρίων που έχει θεσμοθετήσει ο Όμιλος με θέμα τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση καθώς και την παρουσίαση εφαρμογών της σύγχρονης πληροφορικής
τεχνολογίας.

Όπως και στα προηγούμενα συνέδρια, θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, καθώς και εργασίες μαθητών τους προς κάθε ενδιαφερόμενο. Τόσο η προβολή νέων ιδεών όσο και η αλληλεπίδραση ατόμων με ερευνητικές ανησυχίες θα προωθήσουν την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στην εκπαίδευση.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι προσκεκλημένες ομιλίες αναγνωρισμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου θα φιλοξενηθούν εταιρείες που ασχολούνται με την προσφορά λογισμικού, συσκευών ή υπηρεσιών, καθώς και εφαρμογές της Ερευνητικής Ομάδας Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

   Press Office   :   Services   :   Sitemap   :   Identity   :  Terms of Use   :  Site Statistics  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Information Society ©2005 Ministry of Econony and finance Community Support Framework Europe's Information Society