Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Συμφωνία με Microsoft
Σημαντική συμφωνία συνεργασίας με τη Microsoft στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-13

Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Δωρεάν οικιακή χρήση
Συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
Ευκαιρίες στη νεότερη γενιά
Το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό

Εισαγωγή Scroll to Top

Πηγή: Περιοδικό Infosoc - Η καθιερωμένη «οικογενειακή» φωτογραφία κατά τη συνάντηση της Λισαβόνας: (από αριστερά) ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας, ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Βασίλης Ασημακόπουλος, η τότε Δήμαρχος Αθηναίων και νυν υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, o υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης, ο πρόεδρος της Microsoft Corp., Μπιλ Γκέιτς, o αντιπρόεδρος της Microsoft EMEA και περιφερειακός αντιπρόεδρος Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, Βάι Τοροσιάν, και ο Δνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάς, Χρήστος Τσάγκος.Στρατηγική συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Microsoft, υπέγραψαν την 1η Φεβρουαρίου στη Λισαβόνα, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης, και ο πρόεδρος της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και της στενότερης συνεργασίας του ελληνικού δημοσίου με τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα για θέματα Πληροφορικής.

Η συμφωνία αυτή, που είναι μη-αποκλειστική για την ελληνική πλευρά (δηλαδή, κατά κανένα τρόπο δεν ορίζει ότι η Microsoft θα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής του δημοσίου) αποδεικνύει έμπρακτα πως η κορυφαία δημιουργός λογισμικού στον κόσμο αντιμετωπίζει πλέον την Ελλάδα ισότιμα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Παρόμοιες συμφωνίες έχουν υπογράψει κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Τσεχία κ.ά.

Σ’ ό,τι αφορά τα οφέλη της, ο παριστάμενος στην υπογραφή της συμφωνίας, Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθ. Βασίλης Ασημακόπουλος, τόνισε ότι «αξιοποιεί τις προμήθειες λογισμικού της Microsoft που είτε έγιναν ως τώρα, είτε θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει έργων και διαγωνισμών του Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’, ώστε να επιτευχθούν επιπρόσθετα οφέλη για τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δημόσιο».

Σ’ ό,τι αφορά στο δημόσιο τομέα, η συμφωνία προβλέπει προνομιακούς οικονομικούς όρους για την αγορά αδειών λογισμικού της Microsoft, ενώ εξασφαλίζεται η απόκτηση όλων των νέων εκδόσεων με ορίζοντα 3ετίας, χωρίς πρόσθετο κόστος. Κατά τον Ειδικό Γραμματέα, η συγκεκριμένη παράμετρος θα έχει θετικότατες επιπτώσεις, καθώς –με εξαίρεση λίγα μεγάλα έργα- «δεν ήταν δυνατόν να ελέγξει κανείς αν όλοι οι φορείς που έκαναν προμήθειες αγόραζαν με τις προνομιακές κυβερνητικές τιμές, ούτε ήταν βέβαιο ότι τα προϊόντα Microsoft καλύπτονταν πάντα από εγγύηση ή αναβαθμίζονταν τακτικά, και σίγουρα δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί αν σε κάθε φορέα το λογισμικό ήταν της ίδιας πρόσφατης έκδοσης, με συνέπεια μεγάλο κόστος διαχείρισης και συντήρησης, αλλά και ασαφή εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης».  

Δωρεάν οικιακή χρήση Scroll to Top

Μια άλλη, ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για ευρύτερη διάχυση των νέων τεχνολογιών στη χώρα, είναι η πρόβλεψη για δωρεάν δικαιώματα χρήσης του λογισμικού και στο σπίτι, για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα που εντάσσονται στη συμφωνία, ενώ προβλέπεται και εκπαίδευσή τους στη σωστή χρήση, μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Κατά τον κ. Ασημακόπουλο, η συμφωνία με τη Microsoft αφορά πρωτίστως στους πολίτες και στις επιχειρήσεις... Σε ό,τι αφορά τους πρώτους, εκτός των έμμεσων ωφελειών από την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, προβλέπεται η ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, όπως νέοι άνεργοι, κάτοικοι ακριτικών περιοχών κλπ., μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας Εργαστηρίων Υπολογιστών, που θα παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και βελτίωσης των δυνατοτήτων απασχόλησης. Η Microsoft δεσμεύθηκε για τη δημιουργία τουλάχιστον 10 τέτοιων κέντρων στη χώρα μας ως το 2008. Στον τομέα της εκπαίδευσης προβλέπεται η παροχή υποτροφιών σε διδακτορικούς φοιτητές, αλλά και η δωρεάν παροχή λογισμικού της Microsoft σε ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, ειδικότερα σε σχολές και τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών και συναφών ειδικοτήτων.

Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, η συμφωνία περιλαμβάνει την ίδρυση κέντρου καινοτομίας της Microsoft στην Ελλάδα, το οποίο θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ελληνικές εταιρείες λογισμικού, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, ανταγωνιστικών στη διεθνή αγορά, παράλληλα με την  ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων, την επιτάχυνση συνεργασιών και την προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Τέλος, μέσω της συμφωνίας, θα υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που τους παρέχονται, για την προμήθεια και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπλάνο Ανάπτυξης», που ανακοινώθηκε πριν από μερικούς μήνες.

Συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα Scroll to Top

Πηγή: Ο Κόσμος του ΕπενδυτήΗ συμφωνία αυτή, αποτελεί –όπως τόνισε ο κ. Ασημακόπουλος- ένα πρώτο κρίσιμο βήμα για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις νέες τεχνολογίες, όπως αυτή αποτυπώνεται ολοκληρωμένα στην Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013. Για να επισημάνει ότι «με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, η νέα στρατηγική αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Τέτοιες συμφωνίες αποτελούν πλέον μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και θέλουμε να πολλαπλασιαστούν... Για να πετύχουμε το «Ψηφιακό Άλμα» δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο υφιστάμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Αξιοποιούμε τον νόμο για τις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, όσο και τον νέο Επενδυτικό νόμο, ενώ θέτουμε τις βάσεις για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δυναμικά κάθε ευκαιρία για να κερδίσουμε το χρόνο που χάσαμε ως χώρα στις νέες τεχνολογίες και επιδιώκουμε οι νέες τεχνολογίες να συνδεθούν στο μυαλό του πολίτη με τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, και την ταχύτερη εξυπηρέτηση, και στο μυαλό του επιχειρηματία με την αύξηση των κερδών της επιχείρησής του. Το 2006 για εμάς δεν αποτελεί απλά το έτος έναρξης υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής για την περίοδο έως το 2013, αλλά σηματοδοτεί την αρχή μιας εποχής στην οποία θέλουμε οι νέες τεχνολογίες να αποτελέσουν σύμμαχο του πολίτη και της επιχείρησης στην καθημερινότητα τους».

Ευκαιρίες στη νεότερη γενιά Scroll to Top

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με τη Microsoft, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης –ο οποίος ήταν επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε στο φετινό Φόρουμ Ευρωπαίων Ηγετών της Microsoft-  υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία που αποτελεί κρίσιμο βήμα στην εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής της κυβέρνησης. Στόχος μας είναι να πραγματοποιηθεί ένα Ψηφιακό Άλμα προς τα εμπρός, προς όφελος της νέας γενιάς, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών. Πιστεύω ότι, μέσω αυτής της συμφωνίας, θα δώσουμε σημαντικές ευκαιρίες στην νεότερη γενιά των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών, ερευνητών, μικρομεσαίων επιχειρηματιών και κάθε πολίτη».

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του «για τη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, με στόχο την ευρύτερη ενίσχυση των τεχνολογικών δεξιοτήτων των πολιτών και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».  Για να προσθέσει ότι «μέσα από την ανάπτυξη συνεργιών με την πολιτεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις ελληνικές εταιρείες λογισμικού, η Microsoft δεσμεύεται να συμβάλει στις προσπάθειες της Ελλάδας για την οικοδόμηση μιας δυναμικής οικονομίας της γνώσης και μιας συμμετοχικής ψηφιακής κοινωνίας».

Το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό Scroll to Top

Πηγή: Περιοδικό Infosoc - Η σημαντική συμφωνία συνεργασίας σφραγίστηκε με μια θερμή χειραψία από τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργο Αλογοσκούφη, και τον πρόεδρο της Microsoft Corp., Μπιλ Γκέιτς.Μια άλλη διάσταση έδωσε στο δικό του σχόλιο, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ελλάς, Χρήστος Τσάγκος, υπογραμμίζοντας ότι «η συνεργασία που εγκαινιάζεται σήμερα, είναι αποτέλεσμα μακρόχρονων ενεργειών με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Ως Έλληνες εργαζόμενοι της Microsoft ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο το ταλέντο και οι δυνατότητες των Ελλήνων μέσα από την τεχνολογία». 

Πηγή Αφιερώματος: Περιοδικό Infosoc
Σχόλια Τύπου
O ελληνικός Τύπος (ηλεκτρονικός και «παραδοσιακός») ασχολήθηκε εκτεταμένα με τη συμφωνία του ελληνικού Δημοσίου με τη Microsoft, η οποία προκάλεσε αίσθηση, πολλές συζητήσεις και σχόλια...
Pathfinder
in.gr
Ψηφιακή Ελλάδα - ΑΠΕ

crm.2day
Ελευθεροτυπία
Ναυτεμπορική

Sky radio
Ισοτιμία
Το ΒΗΜΑ

Ριζοσπάστης
ΕΡΤ-3

Καθημερινή
Εθνος
Ημερησία

Αποδελτίωση Τύπου
Φθηνότερες άδειες λογισμικού θα μας δίνει η Microsoft
Απογευματινή

Κέντρο καινοτομίας της Microsoft στην Ελλάδα
Απογευματινή της κυριακής

Συνεργασία Microsoft με ελληνικό δημόσιο
Βραδυνή

Προνομιακή η συμφωνία με τη Microsoft
Βραδυνή

Διευκρινίσεις για τη συμφωνία με τη Microsoft
Ελεύθερος

Φθηνό λογισμικό και κέντρο καινοτομίας στην Ελλάδα
Financial Box

Συμφωνία - σταθμό υπέγραψε ο Γ. Αλογοσκούφης με την Microsoft
Η Ακρόπολη

Η Microsoft στην Ελλάδα
Η Άποψη

Η συμφωνία με την Microsoft για τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου
Ισοτιμία

Στρατηγική συνεργασία με Microsoft
Καθημερινή

Αλογοσκούφης και ΣΕΠΕ για τα οφέλη με τη Microsoft
Καθημερινή

Συμφωνία ορόσημο για την Ψηφιακή Στρατηγική
Κέρδος

Η Microsoft, οι προμήθειες και το "ανοικτό λογισμικό"
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία

Συμφωνία με την Microsoft για την αναβάθμιση υπηρεσιών
Ναυτεμπορική

Το ελληνικό στρατηγείο του Bill Gates
Ο Κόσμος του Επενδυτή

Σημαντικά οφέλη από τη συμφωνία κυβέρνησης - Microsoft
Σήμερα

Συνέταιρος στις νέες τεχνολογίες η Microsoft
Τα Νέα

Φθηνότερο λογισμικό για το ελληνικό δημόσιο
Το Βήμα

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή