Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Σήματα & Λογότυπα
Επιλέξτε από τη λίστα που ακολουθεί το λογότυπο ή τη σημαία που θέλετε και κατεβάστε το συνημμένο αρχείο σε δύο διαφορετικά μεγέθη και format, ανάλογα με το σκοπό που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. 


photo
Σε κάθε δημοσίευση προκηρύξεων, άρθρων, ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου θα πρέπει να αναφέρεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η συμβολή της Ε.Ε. και το Διαρθρωτικό Ταμείο.

photo
Το συμπληρωματικό λογότυπο δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει τα υφιστάμενα (σημαίες, άλτης, σύμβολο «@»), τα οποία παραμένουν ως οι τυπικές απαιτήσεις για τη δημοσιότητα. Αποτελεί περισσότερο μια προσπάθεια για «εικαστικό ζωντάνεμα» του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας».

photo
Το σήμα του Γ΄ ΚΠΣ αποτελείται από το εικαστικό σύμβολο και το slogan (μήνυμα) «Ανάπτυξη παντού. Ανάπτυξη για όλους». Το σήμα αυτό πρέπει να ενταχθεί τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη κάθε τηλεοπτικού spot που θα αφορά Προγράμματα που ανήκουν στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

photo
Σε κάθε δημοσίευση προκηρύξεων, άρθρων, ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου θα πρέπει να αναφέρεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η συμβολή της Ε.Ε. και το Διαρθρωτικό Ταμείο.

photo
Σε κάθε δημοσίευση προκηρύξεων, άρθρων, ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου θα πρέπει να αναφέρεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η συμβολή της Ε.Ε. και το Διαρθρωτικό Ταμείο.

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή