Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006
Πορεία προς την ΚτΠ

Το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία προς την Κοινωνία της Πληροφορίας.


Ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί, πρέπει να προσπαθήσουν ώστε να επιτευχθούν κοινοί στόχοι όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η μεταβίβαση της τεχνογνωσίας, η προώθηση νέων εφαρμογών και τεχνολογιών που θα θα εγγυηθούν την ασφάλεια και την ισότιμη πρόσβαση όλων στα νέα μέσα επικοινωνίας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες και πληρέστερη κατάρτιση για όλους.

O ρόλος του κράτους είναι στρατηγικός. Στην πορεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο ρόλος του κράτους είναι στρατηγικός και σημαντικά διαφοροποιημένος σε σχέση με το παρελθόν. Το κράτος, διατηρεί το ρόλο του επιτελείου που προωθεί προσαρμογές στην οικονομία και την κοινωνία, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό φροντίζοντας να βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων, ενώ διαφυλάσσει τα συμφέροντα και δικαιώματα των πολιτών στην ψηφιακή εποχή.

Η πολιτεία έχει σημαντικό ρυθμιστικό και κανονιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τον οποίο εκπληρώνει με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και εξελισσόμενου θεσμικού πλαισίου, καθώς και τη διαφύλάξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Για την προσφορά υπηρεσιών στον πολίτη, η πολιτεία προωθεί εφαρμογές στις δημόσιες υπηρεσίες, την παιδεία, την υγεία και την πρόνοια, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η πολιτεία επίσης χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να εγγυηθεί την ασφάλεια, τη λειτουργία της δημοκρατίας και τις συνταγματικές ελευθερίες, την πρόσβαση όλων των πολιτών στα νέα μέσα επικοινωνίας και στις υπηρεσίες που προσφέρουν κ.λπ. Τέλος, υποστηρίζει τους πολίτες που έχουν δυσκολίες στο να συμμετάσχουν ισότιμα στην ψηφιακή εποχή.

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι πρωταρχικός. Τα βασικά εργαλεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας (οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα περιφερειακά τους, το λογισμικό για τις ποικίλες εφαρμογές, οι υποδομές για τα δίκτυα που θα επιτρέψουν την μεταβίβαση των πληροφοριών, η τεχνογνωσία κλπ.) παράγονται και υποστηρίζονται από τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας έχει συνεπώς καθοριστικό ρόλο στην επένδυση στις νέες τεχνολογίες, στην παραγωγή των νέων προϊόντων και την προσφορά των νέων υπηρεσιών, και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Επιπρόσθετα όμως, ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί την κινητήριο δύναμη κάθε οικονομίας. Καθώς η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τον ιδιωτικό τομέα διευρύνεται, τα οφέλη ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μεταφράζονται σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, σε περισσότερο εύρωστη οικονομία και τελικά σε πολίτες με καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η τεχνολογία οφείλει να βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών και όχι το αντίστροφο. Οι πολίτες, υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες όχι επειδή αυτό επιτάσσουν οι νέες τάσεις, αλλά επειδή οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν με πρακτικό τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Οι πολίτες, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, βρίσκουν περισσότερες ευκαιρίες, έχουν ταχύτερη και πληρέστερη κατάρτιση και μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις εκάστοτε απαιτήσεις. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ωφελειών της τεχνολογίας, σε όλο το εύρος της κοινωνίας.


Πηγή Κειμένου:Λευκή Βίβλος
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή