Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Χρήσιμα
Στην ενότητα "Χρήσιμα" θα βρείτε χρήσιμα εργαλεία και πληροφορίες σχετικές με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και την Κοινωνία της Πληροφορίας γενικότερα. Υπάρχει ο κατάλογος με απαντήσεις στις πιo συχνές ερωτήσεις, ο κατάλογος με χρήσιμες ιστοσελίδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και το αρχείο των ψηφοφοριών που έχουν πραγματοποιηθεί στη Δικτυακή Πύλη.

Photo
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις.

Photo
Δείτε την παρακάτω λίστα με όλα τις χρήσιμες ιστοσελίδες χωρισμένες σε θεματικές κατηγορίες.

Photo
Δείτε το αρχείο με όλες τις ψηφοφορίες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Photo
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της Δικτυακής Πύλης. Μπορείτε να παραμετροποιήσετε την αναζήτησή σας, επιλέγοντας Μήνα και Ετος και να ορίσετε στη συνέχεια το είδος των στατιστικών στοιχείων που θέλετε να δείτε (ανά σελίδες εισαγωγής, ημέρα, μήνα, ή ανά κατάσταση).

Photo
Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ΔΠ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή