Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Μονάδα Γ - FAQ
Ερωτήσεις σχετικές με Μονάδα Γ

Διαβάστε τις απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με το ποια είναι τα είδη των ελέγχων και τα ελεγκτικά όργανα, ποιο είναι το χρονικό περιθώριο εμπρόθεσμης εξόφλησης της ΑΔΔ, πώς ανακτώνται ποσά αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα, τι γίνεται με τις παρατυπίες που διαπιστώνονται και πώς προσδιορίζεται το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό.

Εμφάνιση Όλων - Άπόκρυψη Όλων

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή