Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Συμπλήρωμα Προγραμματισμού είναι το έγγραφο εφαρμογής της στρατηγικής και των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σε επίπεδο μέτρων.


Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού καταρτίζεται από τη διαχειριστική αρχή του Ε.Π. "ΚτΠ", εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. και διαβιβάζεται στην Ε.Ε. προς ενημέρωση.

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του Σ.Π., που προκύπτει έπειτα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Παρακολούθησης προς την Διαχειριστική Αρχή, ή με πρωτοβουλία της ίδιας της Διαχειριστικής Αρχής και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης (χωρίς να τροποποιείται το συνολικό ποσό της συμμετοχής των Διαρθρωτικών Ταμείων κατά Άξονα Προτεραιότητας, ούτε οι ειδικοί στόχοι αυτού).

Η δομή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, περιλαμβάνει τα εξής:

  • Μέτρα για την εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας (στόχοι, ιεράρχιση αναγκών και προτεραιοτήτων, κατηγορίες πράξεων, δείκτες)
  • Χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου
  • Εφαρμογή
  • Κατηγορίες τελικών δικαιούχων
  • Συνολικό χρηματοδοτικό πίνακα
  • Δείκτες επίδοσης
  • Σχέδιο δράσης για τη δημοσιότητα και πληροφόρηση
  • Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με την Ε.Ε
  • Εκ των προτέρων Αξιολόγηση

Πηγή Κειμένου: ΕΥΔ Ε.Π. "ΚτΠ"
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: Άξονες Προτεραιότητας

Δείτε τα σχετικά αρχεία:
zip Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (εγκεκριμένο μετά από γραπτή διαδικασία - Δεκέμβριος 2008)
doc Kριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων 5ης ΕΠΠΑ (688 Kb)
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή