Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Πρόοδος ανά Άξονα
Συγκριτική Απεικόνιση

Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται τρέχοντα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Αξόνων του Ε.Π. Επιλέξτε τον Άξονα που επιθυμείτε για να δείτε την πρόοδό του σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό, τις προσκλήσεις, καθώς και τις ενταγμένες πράξεις / έργα.


Συνολική Εικόνα του Επιχειρησιακού κατά Άξονα 
 


Πηγή: ΟΠΣ 02/11/2010Συνολική Εικόνα του Επιχειρησιακού κατά Άξονα (Δημόσια Δαπάνη)
Πηγή: ΟΠΣ  02/11/2010


Δείτε τα σχετικά αρχεία:
xls Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος ανά Μέτρο
Πρόοδος ανά Άξονα
Photo
Δείτε την τρέχουσα απεικόνιση των συγκεντρωτικών στοιχείων του Άξονα 1: ενταγμένες Πράξεις, Συμβάσεις, δαπάνες  (πηγή ΟΠΣ)

Photo
Δείτε την τρέχουσα απεικόνιση των συγκεντρωτικών στοιχείων του Άξονα 2: ενταγμένες Πράξεις, Συμβάσεις, δαπάνες  (πηγή ΟΠΣ)

Photo
Δείτε την τρέχουσα απεικόνιση των συγκεντρωτικών στοιχείων του Άξονα 3: ενταγμένες Πράξεις, Συμβάσεις, δαπάνες  (πηγή ΟΠΣ)

Photo
Δείτε την τρέχουσα απεικόνιση των συγκεντρωτικών στοιχείων του Άξονα 4 : ενταγμένες Πράξεις, Συμβάσεις, δαπάνες  (πηγή ΟΠΣ)

Photo
Δείτε την τρέχουσα απεικόνιση των συγκεντρωτικών στοιχείων του Άξονα 5: ενταγμένες Πράξεις, Συμβάσεις, δαπάνες  (πηγή ΟΠΣ)

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή