Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Μέτρα Άξονα
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην υγεία και πρόνοια

Το Μέτρο 2.6 στοχεύει στη χρήση των ΤΠΕ για τη στήριξη της ευρύτερης στρατηγικής βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας και την αναβάθμιση της  εξυπηρέτησης των πολιτών. Συνδέεται άμεσα με την αναδιοργάνωση της διοίκησης και των δημοσιονομικών στον τομέα της υγείας.

Περιεχόμενα
Περιγραφή Μέτρου
Χρηματοοικονομικά ΣτοιχείαΠεριγραφή Μέτρου Scroll to Top

Οι ειδικοί στόχοι για την υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη στο πλαίσιο του Μέτρου ενδεικτικά είναι:
  • Η σύνδεση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού σε υποδομές ιατρικής τηλεματικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.
  • Η διασύνδεση περιφερειακών και τοπικών κέντρων – μονάδων υγείας (συμπεριλαμβάνονται κέντρα σε απομακρυσμένες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές) με ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικά σημεία.
  • Η ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής
  • Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ
  • Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στις μονάδες υγείας στη βάση συνολικής προσέγγισης παροχής υπηρεσιών
  • Η ανάπτυξη συστημάτων για ασφαλή και εμπιστευτική πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών για  τους ασθενείς
  • Η λειτουργία δομών στήριξης - υποβοήθησης της μετάβασης των επαγγελματιών υγείας στο ψηφιακό παραγωγικό περιβάλλον καθώς και δομών συλλογής και επεξεργασίας κρίσιμων ιστορικών επιχειρησιακών δεδομένων για την παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. 
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Scroll to Top
Ποσό σε Ευρώ

Ποσοστό στο Ε.Π.

% Σ.Κ.

% Δ.Δ.

Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)

59.470.265

2,2

 

Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)

55.068.211

2,0

2,5

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)

43.025.069

1,6

2,0

Εθνική Δημόσια Δαπάνη

12.043.142

0,4

0,5

Ιδιωτική Συμμετοχή

4.402.054

0,2


Διαβάστε την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Άξονα 2.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:
doc Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 2.6 (Σ.Π. 12/2008)
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή