Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Μέτρα Άξονα
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία

Το Mέτρο 3.2 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στην ΚτΠ. Ειδικοί στόχοι του Μέτρου είναι η προώθηση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες).


Περιεχόμενα
Περιγραφή Μέτρου
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία


Περιγραφή Μέτρου Scroll to Top


Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν με δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και ομάδων επιχειρήσεων και των τριών τομέων της οικονομίας για την εισαγωγή ΤΠΕ, στην καθημερινή τους λειτουργία  με σκοπό:

  • την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών που θα βελτιώσουν την εξωστρέφεια τους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
  • τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (επιχειρησιακός ανασχεδιασμός, εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας στην επιχείρηση, συστήματα διαχείρισης εφοδιασμού κλπ.) προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους,
  • την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων όπως εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια-υγιεινή, διαχείριση κρίσεων, προστασία περιβάλλοντος κλπ.

Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής μορφής, καθώς και για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, θα ενισχυθούν επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.


Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Scroll to Top

Ποσό σε Ευρώ

Ποσοστό στο Ε.Π.

% Σ.Κ.

% Δ.Δ.

Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)

449.553.732

16,8

Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)

198.031.250

7,4

9,1

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)

154.100.000

5,8

7,1

Εθνική Δημόσια Δαπάνη

42.931.250

1,6

2,0

Ιδιωτική Συμμετοχή

251.522.482

9,4


* Η συγκεκριμένη δράση έχει ενσωματωθεί και συμπεριλαμβάνεται στο Mέτρο 3.5


Διαβάστε την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Άξονα 3.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:
doc Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 3.2 (Σ.Π. 12/2008)
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή