Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Γραφήματα Προόδου
Εισαγωγή


Δείτε σε γραφικές απεικονίσεις (διαγράμματα) τα στατιστικά στοιχεία της δημοσιονομικής πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του ΟΠΣ σε μηνιαία βάση.


Ειδικότερα, απεικονίζονται η ο προϋπολογισμός, οι προσκλήσεις, τα ενταγμένα έργα, οι συμβάσεις και δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η πρόοδος υλοποίησης του κάθε Άξονα, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό, τις προσκλήσεις, καθώς και τις ενταγμένες πράξεις / έργα του κάθε Μέτρου, μετά από επιλογή του σχετικού Άξονα.

Με το σύνολο των γραφικών απεικονίσεων που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή δημιουργείται σαφής εικόνα για το πώς διατίθενται τα κεφάλαια και αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας, πραγματοποιώντας έργα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Photo
Δείτε τη γραφική απεικόνιση της προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" σε 15νθήμερη βάση, με τον τρέχοντα Προϋπολογισμό, τις Προσκλήσεις, τα Ενταγμένα ¨Εργα, τις Συμβάσεις και τις Δαπάνες.

Photo
Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται τρέχοντα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Αξόνων του Ε.Π. Επιλέξτε τον Άξονα που επιθυμείτε για να δείτε την πρόοδό του σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό, τις προσκλήσεις, καθώς και τις ενταγμένες πράξεις / έργα.

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή