Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ειδήσεις Ε.Π.
Διαδικασία διαβούλευσης και έγκρισης από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ του Τεύχους Διακήρυξης ενταγμένων πράξεων στο ΕΠ ΨΣ.


Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ενημερώνει τους δικαιούχους φορείς ενταγμένων πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης για την ακολουθητέα στο εξής διαδικασία διαβούλευσης και έγκρισης από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ του Τεύχους Διακήρυξης.

Ο Φορέας:

1) Αναρτά το σχέδιο της Διακήρυξης στον Δικτυακό του τόπο για δημόσια διαβούλευση διάρκειας τουλάχιστον 15 ημερολογιακών ημερών, ορίζοντας το URL για την υποδοχή των σχολίων της διαβούλευσης.

2) Αποστέλλει ταυτόχρονα το σχέδιο της Διακήρυξης και το σχετικό URL στη ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ προκειμένου να αναρτηθεί η διακήρυξη στο δικό της Δικτυακό Τόπο.

3) Ενσωματώνει, με τη λήξη της Διαβούλευσης, στο τεύχος της Διακήρυξης, κατά την κρίση του, στοιχεία από την διαβούλευση και αποστέλλει στη ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (email address : diavoulefsi@infosoc.gr):
α) το προς έγκριση τεύχος διακήρυξης και β) συμπληρωμένο το παρακάτω έντυπο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ».


Δείτε τα σχετικά αρχεία:
doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή