Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Συνεδριάσεις ΕπΠα
Στην παρούσα ενότητα μπορείτε νε δείτε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", να διαβάσετε τα θέματα που συζητήθηκαν, τις αποφάσεις που ελήφθησαν, καθώς και τα πλήρη πρακτικά.

photo
Η 8η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000 – 2006), που συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ.13669 ΚΥΑ (ΦΕΚ 493/Β 27/04/2001), συνεδρίασε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Intercontinental” Λεωφόρος Συγγρού 89-93.

photo
Η 7η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000 – 2006), που συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ.13669 ΚΥΑ (ΦΕΚ 493/Β 27/04/2001), συνεδρίασε την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Αthens Imperial Grecotel Hotel” Αχιλλέως & Μ. Αλεξάνδρου, πλατεία Καραϊσκάκη.

photo
Η έκτη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ.13669 ΚΥΑ (ΦΕΚ 493/Β 27/04/2001) και συνεδρίασε την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006 και ώρα 08:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Αthens Imperial Grecotel".

photo
Η πέμπτη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ.13669 ΚΥΑ (ΦΕΚ 493/Β 27/04/2001), και συνήλθε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2005  και ώρα 9:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Αthens Imperial Grecotel".

photo
Η τέταρτη Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ. 13669 ΚΥΑ (ΦΕΚ 493/Β 27/04/2001), και συνήλθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2004  και ώρα 9:30, στην Αθήνα, στον πολυχώρο "Αθηναΐς".

photo
Η τρίτη Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ. 13669 ΚΥΑ (ΦΕΚ 493/Β 27/04/2001) και συνήλθε σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2003 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο "Divani Caravel".

photo
Η δεύτερη Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ. 13669 ΚΥΑ (ΦΕΚ 493/Β 27/04/2001), και συνήλθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2002 και ώρα 09:30, στην Αθήνα, στον πολυχώρο "Αθηναΐς".

photo
Η πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ. 13669 ΚΥΑ (ΦΕΚ 493/Β 27/04/2001), και συνήλθε σε συνεδρίαση στις 14 Μαΐου 2001, στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία".

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή