Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Καλές Πρακτικές Εργων
E-Business forum

Πηγή Κειμένου: Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
Το E-Business forum είναι ένας μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης της πολιτείας με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, ο οποίος έχει στόχο την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Περιεχόμενα
Περιγραφή του έργου
Εξέλιξη του έργου
Αποτελέσματα του έργουΠεριγραφή του έργου Scroll to Top

Στο forum συμμετέχουν στελέχη από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, με έμφαση στον κλάδο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, από τον δημόσιο τομέα, καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των καταναλωτών.

Τη θεματολογία των 40 έως σήμερα ομάδων του e-business forum αποφασίζει η συντονιστική επιτροπή του forum, στην οποία συμμετέχουν συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων, μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια και ο δημόσιος τομέας.
Το forum αποτελεί έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που εντάσσεται στο Μέτρο 3.1 «Δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντας για την οικονομική δραστηριότητα» και υλοποιείται από το ΕΔΕΤ/GRNET.

Η λειτουργία του e-business forum χαρακτηρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ευρώπη- ως ένα από τα πέντε παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής στην κατηγορία «των πολιτικών διαμόρφωσης πλαισίου για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν». Το e-business forum επιλέχθηκε μέσα από 200 projects πολιτικής από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρικός αποδέκτης των συμπερασμάτων και των προτάσεων του forum είναι το κράτος. Όλες οι ομάδες εργασίας είναι υποχρεωμένες, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας που επεξεργάζονται, να απευθύνουν προτάσεις προς το κράτος για τη λήψη μέτρων ή την εκπόνηση έργων ή τη διενέργεια ενίσχυσης επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί και το ίδιο το κράτος να ζητά επιμέρους εμπειρογνωμοσύνες, για να προβεί σε σχεδιασμό μέτρων.

Οι έρευνες του e-business forum φιλοδοξούν να αποτελέσουν εργαλείο συστηματικής παρακολούθησης της εξέλιξης της χρήσης του Internet και των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα, καθώς και μηχανισμό αξιολόγησης των επιδράσεων των προγραμμάτων που προωθούν την είσοδο των ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία. Οι έρευνες χρησιμοποιούνται και στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.049.446€.Εξέλιξη του έργου Scroll to Top

Στις 40 έως σήμερα ομάδες εργασίας που έχουν λειτουργήσει στο πλαίσιο του forum, το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει προσεγγιστεί από πλευρά θεσμική, τεχνική, επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνιολογική, πολιτική. Στις ομάδες αυτές έχουν συμμετάσχει πάνω από 1.400 εμπειρογνώμονες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 29 μεγάλες εκδηλώσεις σε Αθήνα (20), Θεσσαλονίκη (3), Ηράκλειο (2), Πάτρα (1), Χανιά (1), Κόρινθο (1) και Χαλκίδα (1), με σκοπό την ανάδειξη ειδικών θεμάτων της ψηφιακής οικονομίας και την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των πολιτών-καταναλωτών.

Μέχρι σήμερα έχει συμβασιοποιηθεί σχεδόν το σύνολο του έργου, περίπου 2,9Μ€. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2000 και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2007.Αποτελέσματα του έργου Scroll to Top

Στο πλαίσιο του e-business forum πραγματοποιούνται τέσσερις ετήσιες έρευνες για την καταγραφή της διάδοσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα. Αναλυτικά:

  • Η έρευνα για τη χρήση υπολογιστών, Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσμό - Έρευνα σε δείγμα 3.000 νοικοκυριών.
  • Η έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Έρευνα σε δείγμα 1.800 επιχειρήσεων.
  • Η καταγραφή των τάσεων για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις 1.000 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Η καταγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά εργαστήρια της χώρας που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Το forum έχει εκπονήσει συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία για τη λήψη μέτρων και έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση δράσεων. Τα προγράμματα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», «Δικτυωθείτε», αλλά και το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων στην περιφέρεια (ΜΕΤΕΧΩ στην ΚτΠ) έχουν σχεδιαστεί με βάση τα αποτελέσματα ομάδων του e-business forum, όπως αυτής για τις διεπιχειρησιακές συναλλαγές, για τα marketplaces, για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.λπ. Ακόμα, έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς φορείς για τη διενέργεια διορθωτικών κινήσεων των δράσεων αυτών, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της Α' φάσης του προγράμματος "Δικτυωθείτε", με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό της Β' φάσης.

Έως σήμερα έχει παραχθεί ένας σημαντικός αριθμός (20) πρακτικών οδηγών προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, κωδίκων πρακτικής και δεοντολογίας, ενδεικτικών καταλόγων νομοθεσίας, καθώς και ενημερωτικών εντύπων, τα οποία μοιράζονται συστηματικά, μαζί με τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας στα 77 τμήματα πληροφορικής και οικονομικών και στις 25 βιβλιοθήκες όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, στις 70 δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας, στους 112 εμπορικούς συλλόγους και τα 77 επιμελητήρια της χώρας, στους 28 γενικούς και 16 ειδικούς γραμματείς των υπουργείων, σε επιλεγμένους δημοσιογράφους και κλαδικά περιοδικά.

Όλα τα παραδοτέα των ομάδων παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο του forum, που λειτουργεί στη διεύθυνση: www.ebusinessforum.gr.   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή