Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Μέτρα Άξονα
Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ

Το Μέτρο 4.6 στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ, ειδικότερα στην περιφέρεια, μέσα από εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των αλλαγών στη νοοτροπία, την οργανωτική δομή και την τεχνολογική βάση των ΕΛΤΑ. 

Περιεχόμενα
Περιγραφή Μέτρου
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία


Περιγραφή Μέτρου Scroll to Top


Στο πλαίσιο του Μέτρου επιδιώκονται:

  • Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ, ειδικότερα στην περιφέρεια.
  • Δράσεις ειδικής κατάρτισης, που είναι συνδεδεμένες και με άλλες επενδύσεις που εντάσσονται στον τομέα των ταχυδρομείων.
  • Η εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση προκειμένου να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, για την διασφάλιση της επιτυχίας των επιδιωκόμενων αλλαγών στην νοοτροπία, την οργανωτική δομή και των κανονιστικών και ρυθμιστικών αρχών.

Οι στόχοι του Μέτρου είναι συνεπείς προς τους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 4 - Επικοινωνίες: “Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού”.
 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Scroll to Top

Ποσό σε Ευρώ

Ποσοστό στο Ε.Π.

% Σ.Κ.

% Δ.Δ.

Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)

5.135.174

0,2

Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)

5.135.174

0,2

0,2

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΚΤ)

4.106.258

0,2

0,2

Εθνική Δημόσια Δαπάνη

1.028.916

0,0

0,1


Διαβάστε την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Άξονα 4.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:
doc Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 4.6 (Σ.Π. 12/2008)
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή