Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ειδήσεις Ε.Π.
Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του έργου "Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ)"

Η βασική αναγκαιότητα του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, καθώς και των Κτηματικών Υπηρεσιών, που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνιακών Θεμάτων. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων διαρθρώνεται σε 3 Διευθύνσεις:

  • Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας (Δ10),
  • Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων (Δ11),
  • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
  • σε 54 Κτηματικές Υπηρεσίες στις έδρες των νομών της Επικρατείας που λειτουργούν σε επίπεδο Δ/νσης, Τμήματος ή γραφείου

Ο σκοπός του έργου ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. είναι η υποστήριξη όλων των διαδικασιών των Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας (Δ10), Εθνικών Κληροδοτημάτων (Δ11) και Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης καθώς και των Κτηματικών Υπηρεσιών, προσφέροντας:

  • μια σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή που θα βελτιώσει την απόδοση των Κεντρικών Δ/νσεων και των Δ/νσεων και Τμημάτων των Kτηματικών Υπηρεσιών.
  • Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον πολίτη (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, οι οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες είναι εξόχως σημαντικές.

Κωδικός ΟΠΣ 296363
Π/Υ με ΦΠΑ 3.891.974,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
Π/Υ χωρίς ΦΠΑ 3.164.206,00 €
Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης: 28/01/2011
Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης: 14/2/2011
Χρονική διάρκεια έργου: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Αποστολή Σχολίων:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e - mail στο: dh-pe@gsis.gr είτε με φαξ στο: 210-4803130

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα του Δικαιούχου http://www.gsis.gr/ggps/works/dimdiav/neo_eap_mel.html

Επισημαίνεται ότι η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» κατά το παρόν στάδιο, αναδημοσιεύει αποκλειστικά και μόνο τη δημόσια διαβούλευση ως έχει, χωρίς να έχει προεγκρίνει το τελικό τεύχος προκήρυξης. Η διαδικασία της προέγκρισης θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης και επί του σχεδίου προκήρυξης που θα υποβάλει ο Δικαιούχος / Αναθέτουσα Αρχή στην ΕΥΔ  ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», μαζί με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης (όπως ορίζεται στο  http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/grafeiotypou/news/opis_news/diavouleysi_egkekrimenon_1-11-2010.htm)


   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή