Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Θεσμικά Όργανα ΚτΠ
Εισαγωγή


Photo
Το Ε.Π. "ΚτΠ" είναι από τα σημαντικότερα τομεακά προγράμματα που υλοποιούνται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην χώρα μας στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, καθώς προωθεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, τις τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξη των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας.


Την σπουδαιότητά αυτή αναγνώρισε έγκαιρα το κράτος, θεσμοθετώντας για πρώτη φορά όργανα που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας το Ε.Π., όπως π.χ. η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, κύρια αποστολή της οποίας είναι η διαχείριση του Προγράμματος, αλλά και η παραγωγή πολιτικής για τη νέα οικονομία ή η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. "ΚτΠ" στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού με αρμοδιότητες την ένταξη έργων στο ΕΠ, την παρακολούθηση και έλεγχο της εκτέλεσής τους, και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Για την μέτρηση και ποιοτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της ΚτΠ στην χώρα μας δημιουργήθηκε το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Μέσα από τις έρευνες και τις προτάσεις του θα μπορούν να γίνουν πιο ξεκάθαροι οι στόχοι για την εθνική ψηφιακή στρατηγική και τις δράσεις για την ΚτΠ.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία υποστηρίζει τους τελικούς δικαιούχους για την υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό. Αν έπρεπε να συνοψίσουμε σε μια φράση την φιλοσοφία της θα λέγαμε ότι είναι η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας του Δημόσιου Τομέα και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).


Photo
Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού (η οποία μετονομάστηκε από "Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας"), έχει σαν βασική αποστολή το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία των Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Photo
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" βρίσκεται στην οδό Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62 Αθήνα, και για ενημέρωση σχετικά με προσκλήσεις, προκηρύξεις και γενικά θέματα που αφορούν το Ε.Π. τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 210-3722400 και 801-11-25555 (χρέωση μίας αστικής μονάδας).

Photo
Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ιδρύθηκε με τον ν.3059/2002 (ΦΕΚ Α 241/11.10.2002) και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Photo
Η "Κοινωνία της Πληροφορίας" Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) συστάθηκε το Μάρτιο του 2001 με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τους υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι υπέγραψαν και την ιδρυτική της πράξη.

Ειδήσεις ΚτΠ
  (26/11/2010) Οι ευρυζωνικές ταχύτητες στην Ευρώπη αυξάνονται
Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ευρώπη είναι πολύ πιο γρήγορες σήμερα από ό, τι πρ ...
  (12/11/2010) Η τεχνολογία στηρίζει τις εκλογές!
Το ενδιαφέρον των πολιτών για την ενημέρωση τους μέσω Internet ξεπέρασε κάθε προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή