Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες
Διαδικασίες Υλοποίησης
photo
Η διαδικασία υλοποίησης του Ε.Π. "ΚτΠ" περιλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης προσκλήσεων έως και τον έλεγχο των έργων (πράξεων). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις διαδικασίες Ένταξης και Συμβασιοποίησης Πράξεων, τις διαδικασίες Διαχείρισης Έργων, τις διαδικασίες Χρηματοδότησης Έργων και τις διαδικασίες Ελέγχου Έργων, αλλά και τις ομάδες εργασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν τη διαφάνεια κατά την υλοποίηση του Ε.Π. "ΚτΠ".
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις.
Διαδικασίες Υλοποίησης
photo

Οι Διαδικασίες Ένταξης και Συμβασιοποίησης Πράξεων έχουν σκοπό την ομοιογενή εφαρμογή του συνόλου των ενεργειών και των διαδικασιών επιλογής και ένταξης των έργων, προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ε.Π. "ΚτΠ".
photo
Η άμεση και έμμεση παρακολούθηση της πορείας της υλοποίηση των έργων επιτυγχάνεται με τη συνεχή επαφή και συνεργασία με τους εκπροσώπους των Φορέων Υλοποίησης και τους Υπευθύνους των έργων.
photo
Οι διαδικασίες Χρηματοδότησης Έργων για την επίτευξη των στόχων της ΚτΠ περιλαμβάνουν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε εθνικό επίπεδο γίνονται πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σε ευρωπαϊκό από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε μία συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας χρηματοδότησης.
photo
Για την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με τις δυνατότητες τις οποίες συνεπάγεται η υλοποίηση του Ε.Π. "ΚτΠ" έχουν οριστεί βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου διαδικασίες Ελέγχου Έργων.
photo

Σύμφωνα με το Ν.2860/2000 άρθρο 4 παράγραφος 3 οι Διαχειριστικές αρχές με απόφαση του αρμόδιου υπουργού συστήνουν επιτροπές ή ομάδες εργασίας και  με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για την υποβοήθηση του έργου τους. Ειδικότερα, η σύσταση των ομάδων αυτών έχει σαν αντικείμενο την υποβοήθηση των Ειδικών Υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα.
Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή