Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Άξονες Προτεραιότητας
Γενικοί Στόχοι Ε.Π.


Photo
Το Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης της συνολικής εθνικής στρατηγικής για την πορεία προς την Κοινωνία της Πληροφορίας την περίοδο 2000-2006 .

Το Ε.Π. "ΚτΠ" έχει καινοτόµο και οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας  στην Ελλάδα.


Στη σημερινή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από την ένταξη της Ελλάδας στην οικονομική και νομισματική ένωση και την ευρωπαϊκή ενοποίηση γενικότερα, έχει πλέον διαμορφωθεί μια συνολική στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας, με συγκεκριμένους στόχους και διαδικασίες εφαρμογής. Αυτή η στρατηγική στηρίζεται πάνω σε μερικές βασικές αρχές:

  • Καινοτομία και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες: Η ΚτΠ αναπτύσσεται στηριζόμενη στους μηχανισμούς της αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να διευκολύνει τις νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την καινοτομία.
  • Δημοκρατία και ατομικές ελευθερίες: Η ΚτΠ πρέπει να ενισχύει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών.
  • Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη: Η ΚτΠ πρέπει να δίνει σε όλους τους πολίτες πρόσβαση στις ευκαιρίες, τη γνώση και τις αγορές που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και να είναι αλληλέγγυη σε όσους δεν καταφέρουν να ενταχθούν.
Οι γενικοί Στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π. "ΚτΠ" για την περίοδο 2000-2006 είναι δύο:

Πρώτος γενικός στόχος: «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» Scroll to Top

Αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του πολίτη μέσα από παρεμβάσεις σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον.

Οι παρεμβάσεις αφορούν, κυρίως, την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, στους παραπάνω τομείς, ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που συμβάλλουν στη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο στη δημόσια διοίκηση.

Δεύτερος γενικός στόχος: «Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό» Scroll to Top
 
Αφορά τη δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για την ενίσχυση μιας διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπου η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν τον κύριο μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ενέχει δράσεις για την ανάπτυξη των υποδομών τηλεπικοινωνιών, την ενίσχυση της οικονομικής μηχανής και της απασχόλησης με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία ενός συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης προσαρμοσμένου στις ανάγκες του 21ου αιώνα, καθώς και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Για την επίτευξη των δύο γενικών στόχων του, το Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" θέτει μια σειρά από Ειδικούς Στόχους ή  Άξονες.

Πηγή Κειμένου:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Διαβάστε ακόμη: Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013

Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή