Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες
Καλές Πρακτικές Εργων
photo
Για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως "καλή πρακτική" δίνεται προτεραιότητα σε έργα που παρουσιάζουν συνάφεια με τους 10ετείς στρατηγικούς στόχους της Λισσαβόνας (όπως καθορίσθηκαν το έτος 2000 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επικαιροποιήθηκαν το 2005), δηλαδή κυρίως με την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρεφή ανάπτυξη της αγοράς, την καινοτομία, την «οικονομία βασισμένη στη γνώση», την δημιουργία ελκυστικότερου πλαισίου για τις επενδύσεις και τους εργαζομένους, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, καθώς και την κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση.

Επισημαίνεται επίσης ότι αυτό που ορίζεται σαν καλή πρακτική μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και από περιβάλλον σε περιβάλλον. Για τον χαρακτηρισμό ενός έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ως «καλή πρακτική» αναφέρονται τα παρακάτω κύρια και συμπληρωματικά / προαιρετικά κριτήρια:

photo
Στόχος του έργου είναι η ευρυζωνική πρόσβαση σε όλη τη δημόσια διοίκηση, καθώς και σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία κ.λπ., η ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές και η εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση.
photo
Το E-Business forum είναι ένας μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης της πολιτείας με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, ο οποίος έχει στόχο την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις.
photo
Το έργο "ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ" στοχεύει στην εξοικείωση 25.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με την ψηφιακή οικονομία, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο και, γενικότερα, στην παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
photo
Το έργο «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης» επιχορηγεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων wireless hotspots, σε μαζικούς χώρους, για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με τη χρήση τεχνολογιών LMDS, ADSL ή δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Broadband Satellite Internet access).
photo
Το έργο «Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.» αφορά την ενίσχυση επενδύσεων μικρών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) οι οποίες απασχολούν από 2 έως 10 άτομα προσωπικό, για την προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.
photo
Το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2, αποτελεί το πρώτο εγχείρημα παροχής ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης στην Ελλάδα.
Ειδήσεις Ε.Π.
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας δι ...
  (1/2/2011) Δημόσια διαβούλευση έργου από την ΓΓΠΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προ ...

Εκδηλώσεις ΚτΠ
Συχνές Ερωτήσεις
Βρείτε την απάντηση που ζητάτε ψάχνοντας στον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ε ...

e-Βιβλιοθήκη
 Ευρετήριο Διαβουλεύσεων
 Ευρετήριο Προκηρύξεων
 Ευρετήριο Προσκλήσεων
 Ευρετήριο Μελετών
 Ευρετήριο Επιχειρησιακών Σχεδίων
 Ευρετήριο Θεσμικού Πλαισίου
 Οδηγοί & Υποδείγματα
 Περιοδικό Infosoc

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή